Ei-inhimillinen saareke on yksi Todellisuuden tutkimuskeskuksen viidestä saarekkeesta vuosina 2016-2017. Saareke lähestyy ei-inhimillisiä olentoja potentiaalisina esityksen tekijöinä: sen puitteissa tehtävä esityksellinen työskentely tapahtuu paitsi yhteistyössä heidän kanssaan myös mahdollisimman paljolti heidän ehdoillaan. Työskentely koostuu jatkuvasta esityksellisestä tutkimuksesta ja tutkimuksen pohjalta toteutettavista, ihmisyleisölle avoimista esityksellisistä tapahtumista.

Syksyllä 2016 siirrymme toiseen vaiheeseen, jossa tutkimme ei-inhimillisten olentojen tapaa ehdottaa ja toteuttaa esityksiä sekä ihmisen tapaa osallistua näihin esityksiin. Syyskuussa harjoittelimme ei-inhimillisten esitysten tunnistamista ja todistamista. Lokakuussa jatkamme oletuksesta, että ei-inhimillisten olentojen esiintyminen voi tapahtua myös ilman inhimillisen katsojan läsnäoloa. Pohdimme minkälaisia ajallisuuksia, rakenteita ja historioita ei-inhimillisten olentojen esityksissä voi olla, ja voimmeko me ihmisinä havaita niitä. Miten ei-inhimillisen esitys alkaa ja miten se päättyy? Entä miten ei-inhimillisten esitysten aikajänteiden tutkiminen ja havainnointi muokkaa inhimillistä käsitystä esityksen ajallisuudesta?

Syksyn aikana järjestettävien tapahtumien ajankohdat ovat seuraavat:
Sunnuntai 11.09.2016 klo 12-15
Sunnuntai 02.10.2016 klo 12-15
Sunnuntai 06.11.2016 klo 12-15
Tapahtumat ovat ilmaisia ja kaikille avoimia.

Tapaamme sunnuntaina 2.10. klo 12:00 Eskuksen edessä, Suvilahdessa. Varaathan mukaasi lämmintä ja sään mukaista vaatetta. Teemme päivän tutkimusretken ulkona. Voit halutessasi tuoda mukanasi eväitä.