Ei-inhimillinen saareke on yksi Todellisuuden tutkimuskeskuksen viidestä saarekkeesta vuosina 2016-2017. Saareke lähestyy ei-inhimillisiä olentoja potentiaalisina esityksen tekijöinä: sen puitteissa tehtävä esityksellinen työskentely tapahtuu paitsi yhteistyössä heidän kanssaan myös mahdollisimman paljolti heidän ehdoillaan. Työskentely koostuu jatkuvasta esityksellisestä tutkimuksesta ja tutkimuksen pohjalta toteutettavista, ihmisyleisölle avoimista esityksistä.

Vuonna 2016 Ei-inhimillinen saareke kokoontuu kerran kuussa, pääsääntöisesti joka kuun ensimmäisenä sunnuntaina. Tapaamisissa tutkitaan ei-inhimillistä olemista, tekijyyttä ja esiintyjyyttä sekä erilaisten elollisten ja elottomien olentojen kanssa tehtävää taiteellista yhteistyötä pienimuotoisten esitysten, harjoitteiden ja keskusteluiden muodossa. Tapaamisten teemat vaihtelevat kuukausittain; vetäjinä toimivat työryhmän inhimilliset ja ei-inhimilliset jäsenet. Tapaamiset ovat ilmaisia ja kaikille avoimia.

Maaliskuun tapaaminen järjestetään Talvipuutarhassa 6.3. klo 12-16. Tapaamisessa tutkimme kasvien olemusta ja esiintyjyyttä sekä kasvien ja ihmisten välillä tapahtuvaa kohtaamista, kommunikaatiota ja kääntämistä. Lähtökohtana on ajatus siitä, että olentojen välistä yhteiseloa leimaa useimmiten alituinen ja osin tiedostamaton kääntämisen prosessi, jossa käännämme toisen olemista omalle kielellemme tehdäksemme siitä itsellemme ymmärrettävää; kaikki inhimillinen kokemus voidaan nähdä eräänlaisena käännöksenä siitä, mitä kulloinkin kohtaamme. Tapaamisessa pyrimme yhtäältä purkamaan tätä lähestymistapaa ja toisaalta hyödyntämään sitä esityksen tekemisen lähtökohtana.

Tervetuloa!