Ei-inhimillinen saareke on yksi Todellisuuden tutkimuskeskuksen viidestä saarekkeesta vuosina 2016-2017. Saareke lähestyy ei-inhimillisiä olentoja potentiaalisina esityksen tekijöinä: sen puitteissa tehtävä esityksellinen työskentely tapahtuu paitsi yhteistyössä heidän kanssaan myös mahdollisimman paljolti heidän ehdoillaan. Työskentely koostuu jatkuvasta esityksellisestä tutkimuksesta ja tutkimuksen pohjalta toteutettavista, ihmisyleisölle avoimista esityksistä.

Keväällä 2016 saareke on kokoontunut kerran kuussa, pääsääntöisesti joka kuun ensimmäisenä sunnuntaina. Kaikille avoimissa tapaamisissa on tutkittu ei-inhimillistä olemista, tekijyyttä ja esiintyjyyttä sekä erilaisten elollisten ja elottomien olentojen kanssa tehtävää taiteellista yhteistyötä pienimuotoisten esitysten, harjoitteiden ja keskusteluiden muodossa. Tapaamisten teemat ovat vaihdelleet kuukausittain: helmikuussa teemana oli Eläin, maaliskuussa Kasvi, huhtikuussa Värinä ja toukokuussa Maa.

Kesäkuun tapaamisessa luomme kokonaiskatsauksen kehittämiimme lähestymistapoihin sekä kysymyksiin ja haasteisiin, joita olemme kohdanneet kuluneen talven ja kevään aikana. Keskustelemme yhdessä ei-inhimillisestä esiintyjyydestä ja ei-inhimillisen kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Missä olosuhteissa ei-inhimillinen voi esiintyä? Mitä tarvitaan, jotta ihminen alkaa havaita ei-inhimillisiä esityksiä? Minkälainen oikeus ihmisellä on nimetä asioita esityksiksi tai ehdottaa yhteistyötä ei-inhimillisen kanssa? Mistä lähtökohdista käsin yhteistyö voi tapahtua, ja minkälaisia ajattelun ja toiminnan muutoksia se vaatii ihmiseltä? Mitä eettisiä kysymyksiä tähän kaikkeen liittyy?

Keskustelun päätyttyä teemme kestollisen esityksellisen kokeilun, jonka aikana jokaisella on mahdollisuus tutkia keskustelun aikana nousseiden kysymysten ja ajatusten ilmenemistä ja toteutumista käytännössä.

Tapaaminen alkaa Eskuksen edestä klo 12. Tulemme olemaan ulkona koko iltapäivän ajan, joten varauduthan tapaamiseen säänmukaisin vaattein ja varustein. Voit myös tuoda mukanasi pientä syötävää ja juotavaa.

Mikäli et löydä paikalle, voit soittaa numeroon 044 0240 778.