Ei-inhimillinen saareke on vuonna 2016 alkanut esitystaiteellinen tutkimusprojekti, jossa ei-inhimillisiä olentoja lähestytään yhteistyökumppaneina ja potentiaalisina esityksen tekijöinä. Työskentely on jakautunut kolmeen vaiheeseen, joista kukin on antanut ei-inhimillisille tekijöille yhä enemmän tilaa siirtäen ihmiset vähitellen toiminnan keskipisteestä periferiaan.

Ei-inhimillinen seminaari kokoaa saarekkeen puitteissa viimeisten puolentoista vuoden aikana esiin nousseita kysymyksiä ja esityksellisiä lähestymistapoja yhteen. Se koostuu ei-inhimillisistä ja lajienvälisen yhteistyön myötä syntyneistä esityksistä sekä ei-inhimillistä esitystä, tekijyyttä ja ei-inhimillisen parissa tehtävän esityksellisen työskentelyn vaikutusta koskevista keskusteluista. Voit osallistua halutessasi joko koko seminaariin tai johonkin sen osaan.

OHJELMA

Esitys I: Kasvi

Kasvi-esitys perustuu Ei-inhimillisen saarekkeen ensimmäiseen työskentelyjaksoon: yhteistyöhön ei-inhimillisen kanssa. Esitys on rakentunut seuraavien kysymysten kautta: Miten kulkea toiseudesta kohti yhteyttä? Miten, kenessä tai missä esitys tapahtuu?

Esitys toteutuu kirje-esityksen muodossa. Saat ohjeet esityksen kokemiseen postitse hyvissä ajoin ennen esityksen alkua.

Aika: La 27.05. klo 9:00 / Paikka: Vapaavalintainen / Hinta: 7,50€

Voit tilata esityksen lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@todellisuus.fi perjantaihin 18.05. mennessä.

Keskustelu I: Esitys

Esitystä koskevassa keskustelussa syvennymme ei-inhimillisten esitysten erityispiirteisiin sekä niiden esityksellisessä ajattelussamme ja työskentelyssämme mahdollisesti aiheuttamiin muutoksiin. Mitkä ovat ei-inhimillisen esityksen ominaispiirteet ja olemassa olon tavat? Miten ne haastavat ihmislähtöisen esityksen ja työskentelyn keskeisiä lähtökohtia, kuten esityksen suunnittelua, harjoittelua, rajaamista, nimeämistä, kuvaamista ja katsomista? Miten ei-inhimillisiin esityksiin voi osallistua inhimillisenä esityksen tekijänä, esiintyjänä tai katsojana?

Aika: La 27.05. klo 12:00 / Paikka: Eskus, Kaasutehtaankatu 1, Suvilahti / Alustajat: Ei-inhimillisen saarekkeen työryhmä

Keskustelu II: Tekijyys

Tekijyyttä käsittelevässä osiossa kysytään, miten ei-inhimillisten olentojen kanssa taiteen tekeminen vaikuttaa inhimilliseen taiteelliseen toimijuuteen ja tekijyyteen. Minkälaisia eettisiä kysymyksiä nousee esiin, jos ei-inhimilliseen suhtaudutaan esityksen tekijänä? Mitä tapahtuu, kun inhimillinen pyritään siirtämään esityksen tekemisestä syrjään ja täten tekemään tilaa ei-inhimilliselle tekijyydelle? Entä miten ei-inhimillistä tekijyyttä on lähestytty Ei-inhimillisen saarekkeen eri vaiheissa?

Aika: La 27.05. klo 14:00 / Paikka: Eskus, Kaasutehtaankatu 1, Suvilahti / Alustajat: Annette Arlander, Essi Kausalainen, Anniina Ala-Ruona, Minja Mertanen. Mukana myös kompostilieroja.

Keskustelu III: Vaikutus

Vaikutusta käsittelevässä osiossa pohdimme sitä, miten ei-inhimillisen kanssa työskentely vaikuttaa meihin kokijoina ja taiteen tekijöinä sekä yhteiskunnallisina toimijoina. Miten työskentelyssä esiin nousevat kysymykset ja haasteet saavat meidät arvioimaan uudelleen oman arkemme, työmme sekä yhteiskuntamme malleja ja rakenteita? Millaista ruumiiden, tilojen ja sosiaalisen järjestyksen politiikkaa ei-inhimillisten olioiden ja ilmiöiden kanssa työskentely ehdottaa?

Aika: La 27.05. klo 16:00 / Paikka: Eskus, Kaasutehtaankatu 1, Suvilahti / Alustajat: Hannah Maria Ouramo, Linda Priha, Kati Raatikainen

Kaikki keskustelut ovat maksuttomia ja suomenkielisiä.

Esitys II: Säiliö 47

Säiliö 47 on alati käynnissä oleva esitys. Esitys tapahtuu entisen Laajasalon öljysataman ja tulevan Kruunuvuoren asuinalueen alueella, käytöstä poistetun ksyleenisäiliön läheisyydessä.

Kutsumme sinut vierailemaan tässä jääkauden, maaöljyn, ihmisen ja koneiden yhteistyönä syntyneessä esityksessä. Esitykseen järjestetään kolme kuljetusta, joista ensimmäinen on lauantai-iltana, toinen aikaisin sunnuntaiaamuna ja kolmas sunnuntaina keskipäivällä. Voit viipyä esityksessä haluamasi ajan. Ota mukaasi tarvitsemasi vaatetus, varustus ja eväät.

Aika: La 27.05. klo 21:00, su 28.05. klo 06:00 ja 12:00 / Paikka: Kuljetus lähtee Eskuksen pihasta, os. Kaasutehtaankatu 1, Suvilahti.

Esitys on maksuton. Varaathan paikkasi haluamaasi kuljetukseen lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@todellisuus.fi 25.05. mennessä.

Sulkijaiset

Seminaarin päätteeksi kokoonnumme jakamaan esitysten ja keskusteluiden myötä syntyneitä ajatuksia ja kokemuksia sekä juhlimaan Ei-inhimillisen saarekkeen vähittäistä katoamista. Tarjolla kuplia ja kirsikoita.

Aika: Su 28.05. klo 18:00 / Paikka: Eskus, Kaasutehtaankatu 1, Suvilahti

Työryhmä: Anniina Ala-Ruona, Saara Hannula, Minja Mertanen, Linda Priha, Kati Raatikainen