Ei-inhimillinen saareke on kaksivuotinen esitystaiteellinen tutkimusprojekti, jossa ei-inhimillisiä olentoja lähestytään potentiaalisina esityksen tekijöinä, ja jossa työskentely tapahtuu paitsi yhteistyössä heidän kanssaan myös mahdollisimman paljolti heidän ehdoillaan.

Tammikuussa saarekkeen työryhmä asettui yhdessä ei-inhimillisen äärelle. Aihepiiriä lähestyttiin sekä yhteisen keskustelun että harjoitteiden kautta.

Päivä alkoi kunkin työryhmän jäsenen henkilökohtaisten kiinnostuksen kohteiden, mahdollisten tutkimusaiheiden ja niitä koskevien ajatusten jakamisella; keskeisiksi teemoiksi nousivat muun muassa eläinten läsnäolo ja vaikutus elämäämme, vapauteen, vallankäyttöön ja omistamiseen liittyvät kysymykset sekä ei-inhimillisten olentojen tietoisuus ja henkisyys.

Ensimmäinen harjoitekokonaisuus lähestyi ei-inhimillistä liikkeen ja kosketuksen kautta: teimme sarjan aistiharjoitteita, joiden aikana virittäydyimme aistimaan yhtäältä oman ruumiimme, toisaalta meitä ympäröivän tilan ja siinä olevien esineiden ja olentojen värähtelyä ja tanssia. Aistiminen tapahtui kuuntelun, katsomisen ja kosketuksen kautta. Seuraavaksi siirryimme ulkotilaan, jossa teimme kaksi eri aiheista harjoitesarjaa. Ensimmäinen niistä käsitteli kääntämistä: tässä yhteydessä kääntäminen näyttäytyi ensisijaisesti ihmisen tapana vastaanottaa ei-inhimillisen kosketusta ja viestejä sekä kääntää niitä itselleen merkityksellisiksi. Toisen sarjan aiheena olivat puolestaan asemien, asentojen ja asenteiden väliset kytkökset sekä erilaisten suhteiden muodostaminen suhteessa ei-inhimilliseen.

Viimeiseksi keskustelimme tapaamisessa läsnä olevan Luka-koiran vaikutuksesta olemiseemme ja harjoittamiseemme. Luimme ääneen otteen Eläimet yhteiskunnassa -kirjasta.

HARJOITE 1: Kääntäminen

Vaihe 1: Altistuminen
1. Sulje silmäsi ja tuo havaintosi kehosi kenttään.
2. Voit antaa havainnon liikkua vapaasti kehossasi. Kaikki mikä juuri nyt on ilmetäkseen, ilmenee.
3. Voit antaa tälle harjoitteeseen laskeutumiselle niin paljon aikaa kuin tarvitset.
4. Ala hiljalleen liikuttaa havaintoasi kaikkiin niihin olentoihin, asioihin ja ilmiöihin, jotka koskettavat sinua tällä hetkellä.
5. Kosketus voi olla materiaalista ja fyysistä, henkistä, se voi olla virtaus, energiaa, värähtelyä tai ääni. Sinun ei tarvitse tarttua mihinkään tiettyyn kosketuksen laatuun vielä, vaan voit antaa kehosi vain altistua erilaisille kosketuksille.
6. Kosketus on olentojen tapa ottaa kontaktia. Ja se, miten kehosi vastaanottaa, tulkitsee ja tuntee kosketuksen, on kehosi käännös olennon hengestä tai olemuksesta. Voit siis ajatella olevasi ei-inhimillisten olentojen kääntäjä tai manifestaatio niiden kommunikaatiosta.
7. Kun koet, että olet valmis siirtymään eteenpäin, voit antaa jonkin kosketuksen liikuttaa sinua.

Vaihe 2: Etsintä
1. Liiku tilassa antaen yhä ei-inhimillisten olentojen koskettaa sinua.
2. Etsiydy jonkin olennon luokse, joka puhuttelee tai koskettaa sinua erityisen syvästi.

Vaihe 3: Sitoutuminen
1. Voit antaa aikaa sille, että tutustutte ja esittäydytte uuden olennon kanssa toisillenne.
2. Voit antaa olennon ilmetä kokemuskentässäsi juuri siten kuin se ilmenee. Sinun ei tarvitse tehdä aktiivisesti mitään.
3. Anna olennon kosketuksen hiljalleen liikuttaa olemistasi syvemmin. Toisin sanoen, anna kääntämisen prosessin koreografioida olemistasi ja liikkeitäsi.

HARJOITE 2: Asemat - asennot - asenteet

Vaihe 1: Tasaveroisuus
Valitse tilasta jokin ei-inhimillinen toimija ja pyri asettautumaan tasaveroiseen suhteeseen sen kanssa. Voit olla paikoillasi tai liikkua tarpeen mukaan.

Vaihe 2: Yhteisyys
Anna jonkin ei-inhimillisen toimijan valita sinut tai tulla luoksesi. Kuuntele ja seuraa sitä, mitä se sinulle ehdottaa. Löytäkää yhdessä jokin tapa olla, joka nousee teistä molemmista. Pyri kuuntelemaan ja seuraamaan jatkuvasti toisen olemista ja toimimaan sen ehdoilla, sitä kunnioittaen.

Vaihe 3: Silleen jättäminen
Odota, että jokin ilmaantuu havaintokenttääsi. Pyri olemaan puuttumatta sen olemiseen millään tavalla. Anna sen olla juuri niinkuin se on. Seuraa, mitä tapahtuu.

Comment