Johanna Hammarbergin reflektoi Työ 4.0 -esitystä Liikekieli.comin uudessa verkkolehdessä UUSI ALKU 1/16.

Johanna Hammarberg ja Janne Saarakkala keskustelevat Temen Meteli-verkkolehdessä 3/2016 Pandana olemisesta, uustyöläisyydestä, työn murroksesta ja siitä miten työelämä on muuttunut kymmenessä vuodessa; miten uudesta työstä on tullut ihan tavallista kaikkien työtä.

 

Comment