fi-basic_cropped_biger.png

toisia todellisuuksia ja luovaa lukemista Todellisuuden tutkimuskeskuksen lokakuu täyttyi esityksistä Helsingissä ja Frankfurtissa. Esitys-lehden laatulehtipalkinto tarjosi aihetta juhlaan. Vaikka esitystoimintamme hiljenee, loppuvuodesta julkaistaan vielä uusi kansainvälinen esitystaiteen verkkojulkaisu ICE HOLE - Live Art Journal.

Todellisuuden tutkimuskeskus; RMEO & ULIA; Shakespeare. Suvilahti. Kuva: Heli Blåfield

RMEO & ULIA keräsi noin 300 henkeä seitsemään ulkoilmaesitykseen Suvilahden aukiolle

10-vuotiaan Ranja Omaheimon, mielenterveyskuntoutuja Stella Sandströmin ja tšetšenialaisen Ruslan Kantaevin ohjaukset Romeo ja Julia -näytelmästä saivat ensi-iltansa 8.10.2014 kahdessa kontissa. Ohjaajien kohtauksissa lapsen leikki, ihmisen mielen ääripäät ja sodan vaikutus ihmiseen välittyivät klassikkotekstin muokkaamisen kautta. Työryhmän jäsenet Iida-Maaria Lindstedt, Timo Torvinen, Talvikki Eerola ja Risto Santavuori esittivät ohjaajien tulkinnat. Tuire Tuomiston esitysdramaturgia ja Anteron Kempin äänimaailma loivat esityksestä yhtenäisen kokonaisuuden.

Esitys herätti kiinnostusta myös mediassa. Mediahuomioita voi selata TTK:n nettisivuilta. Esitystä kiitettiin erityisesti rehellisestä otteesta ohjaajien tulkintoihin, toisten todellisuuksien tuomisesta esiin ja katsojien haastamisesta asettamalla heidät toisten asemaan. Esitysprosessia ja sen aikana käytettyjä metodeita tullaan vielä käsittelemään artikkelin muodossa. Prosessin aikana julkaistut blogimerkinnät ovat edelleen luettavissa TTK:n nettisivuilla:

RMEO & ULIA – toisten näkeminen?

Ennakkoluuloista – kielteisestä myönteiseen

RMEO & ULIA: Esittelyssä ohjaaja Stella Sandström

RMEO & ULIA: Esittelyssä ohjaaja Ranja Omaheimo

RMEO & ULIA: Esittelyssä ohjaaja Ruslan Kantaev

RMEO & ULIA: "Kotka on laskeutunut". Agentin muistiinpanoja.

RMEO & ULIA: Ohjaava tiikeri, piilotettu sähkömies.

Metatext_frankfurt_book_fair

Metatext Project Frankfurtin kirjamessuilla – entä jos luovan kirjoittamisen sijaan olisikin luova lukeminen

Social Space Agencyn Frankfurtin kirjamessuille perustettu tukikohta Metatext Project tavoitti messujen aikana noin 1600 messukävijää. TTK:n tutkimusvastaava Pekko Koskinen ja sveitsiläisten Tobak Lithium ja das schaubüro -ryhmien taiteilijat kehittivät messuille 40 erilaista luovaa lähestymistapaa lukemiseen. Eri tavoilla kohdatuille messukävijoille avattiin luovan lukemisen laajoja mahdollisuuksia. Kehitetyt lähestymistavat tullaan jakamaan loppuvuodesta kirjamessuille kohdatuille ihmisille ja vapaasti kaikkien saataville.

Social Space Agencylle Metatext Project oli alkusysäys lukemisen lähestymiseen luovasti ja tämän kulttuurisen kysymyksen käsittelyyn. Lähestymistapoja tullaan kehittämään eteenpäin ja projektille kaavaillaan jatkoa eri yhteyksissä.

Metatext Project toteutettiin osana Frankfurtin kirjamessujen Suomen teemamaaohjelmaa Finnland.Cool. Social Space Agency on osa TTK:n Toisaalla, samaan aikaan -tutkimussuunnitelman Toiseuttamisen projektia.

Laatulehden seuraava numero ilmestyy 14.11.2014

Opetus- ja kulttuuriministeriö palkitsi Esitys-lehden lokakuun alussa kulttuurilehtien laatulehtipalkinnolla. Lehden seuraavan numeron teemana on "Nauru". Numerossa toimittaja ja komiikan tutkija Janne Zareff kirjoittaa ironiasta keskittyen erityisesti politiikan toimitusten esimiesten twiiteissä esiintyvään ironiaan. Esitystaiteilija Nora Rinne kirjoittaa naurun sosiaalisesta merkityksestä ja siitä, mitä yhteistä on filosofi Henri Bergsonin teoksella "Nauru" ja Kevätpörriäisellä. Näyttelijä ja käsikirjoittaja Minna Kivelä puolestaan on kirjoittanut pienoisnäytelmän muotoon pohdintojaan siitä, mikä meitä oikein naurattaa.

Esitys-lehden ehtii vielä tilaamaan suoraan kotiinsa! Lehden irtonumeroita on myynnissä TTK-shopissa sekä Helsingissä Akateemisessa kirjakaupassa, Rosebud-kirjakaupassa Kaapelitehtaalla, Teatteri Takomossa ja Turussa Tehdas-teatterilla.

Uutta tulossa: ICE HOLE – LIve Art Journal

Esitys-lehden toimituksessa on pitkään ideoitu kansainvälistymistä ja digitaalista julkaisua. Loppuvuodesta 2014 ideoinnin tuloksena syntyy uusi nettilehtiformaatti: ICE HOLE – Live Art Journal.

Julkaisulla otetaan osaa kansainväliseen keskusteluun sekä tarjotaan ehdotus siitä, mitä esitystaidetta käsittelevä nettijulkaisu meidän näkökulmastamme voisi olla. Tekstisisällön lisäksi digitaalinen julkaistu tulee sisältämään videoteoksia. Teokset on joko kutsuttu mukaan julkaisuun tai ovat jo aiemmin ilmestyneitä, mutta julkaistaan uudenlaisessa kontekstissa. Ensimmäisessä julkaisussa videoteoksillaan ovat mukana taiteilijat Pasi Mäkelä, Annette Arlander, Tomaz Szrama, Eeva-Mari Haikala, Essi Kausalainen ja Nora Rinne. ICE HOLE – Live Art Journalin julkaisun ensimmäisen numeron avautumisesta tiedotetaan vielä lähempänä ajankohtaa.

TTK:n jäsenet mukana muualla

Kun TTK:n esitystoiminta hiljenee vuoden loppua kohden, jäsenemme ovat aktiivisina toisaalla muun muassa:

Höyhentämö 11.10.–13.12.2014: My Day in the Tank – kelluntatankkiesitys. TTK:n jäsenistä mukana Eero-Tapio Vuori (ohjaus), Risto Santavuori ja Sanna Uuttu.

Baltic Circle Festival 9.11.–16.11.2014: Life as Work. TTK:n jäsenistä mukana Pekko Koskinen. JA The BodyBuilding Project: an introduction. TTK:n jäsenistä mukana Saara Hannula.

K&C Club 29.11.–14.12.2014: Private – Narcissism Remix. TTK:n jäsenistä mukana Janne Saarakkala. other realities and creative reading

October in Reality Research Center (RRC) was full of performances in Helsinki and Frankfurt. The state’s quality prize for “Esitys” magazine offered something to celebrate. Although our performance activities have finished for this year, something new is still coming up in the internet reality: ICE HOLE - Live Art Journal.

Todellisuuden tutkimuskeskus; RMEO & ULIA; Shakespeare. Suvilahti. Picture: Heli Blåfield

RMEO & ULIA gathered 300 people for seven performances outside in the Suvilahti square

The stage directions of Romeo and Juliet by 10-year-old Ranja Omaheimo, Stella Sandström recovering from mental health problems and Ruslan Kantaev from Chechnya, premiered on October 8th 2014 in two shipping containers. Child’s play, the extremities of human mind and war’s influence on people was reflected through the edited classical text. Members of the working group Iida-Maaria Lindstedt, Timo Torvinen, Talvikki Eerola and Risto Santavuori performed the interpretations of the directors. Performance dramaturgy by Tuire Tuomisto and the sound design of Antero Kemppi brought the diverse scenes together.

In the media, the performance was thanked for the honest approach to directors’ interpretations, for highlighting other realities and for challenging spectators by putting them in the position of others. The performance process and methods developed during it will still be discussed in an article.

Metatext_frankfurt_book_fair

The Metatext Project and Frankfurth Book Fair – what if we had creative reading instead of creative writing

Social Space Agency’s base at Frankfurth Book Fair, Metatext Project, reached approximately 1600 visitors of the fair. RRC’s research administrator Pekko Koskinen and the artists of Swiss performance art collectives Tobak Lithium and das schaubüro developed 40 different creative approaches to reading for the fair. The fair visitors were met in different ways and offered the extensive possibilities of creative reading. The developed approaches will still be shared with the visitors of the fair and freely for everyone. For Social Space Agency Metatext Project was the initial push for approaching reading creatively and for addressing the question "how we can read creatively". The diverse approaches will still be further developed and the project is planned to go forward in different occasions.

The Metatext Project was realized as part of Finland the Guest of Honor program Finnland.Cool. at the Frankfurt Book Fair. Social Space Agency is part of the research plan of “Meanwhile, elsewhere" and the project of “Othering”.

The next issue of the quality magazine out on November 14th 2014

The Finnish Ministry of Education and Culture granted “Esitys” magazine with state’s quality prize for culture magazines. The theme of the next issue is “Nauru” (“Laugh”). In the magazine journalist and researcher of comic art Janne Zareff writes about irony concentrating especially on the irony used in tweets by the editors of the political departments of newspapers. Performance artists Nora Rinne writes about the social meaning of “laugh” and what philosopher Henri Bergsson’s work “Laugh” and children’s magazine Kevätpörriäinen have in common. Actor and scriptwriter Minna Kivelä has written thoughts about what makes us laugh in the form of a miniature play.

“Esitys” magazine is published only in Finnish.

Coming up: ICE HOLE - Live Art Journal

The Editors of “Esitys” magazine have for long discussed about becoming international and making of new kind of digital journal. Still at the end of the year 2014 the results of this discussion will be published in a new form of on-line journal: ICE HOLE - Live Art Journal.

With the digital publication RRC and “Esitys” magazine participate in international discussion and offer a suggestion about what the on-line journal of performance art could be. Along with texts, the journal will include video works. The works have been either invited for the journal or been created elsewhere earlier and are now published in new context. In the first journal there will be video works from artists Pasi Mäkelä, Annette Arlander, Tomaz Szrama, Eeva-Mari Haikala, Essi Kausalainen and Nora Rinne. The publication of ICE HOLE - Live Art Journal’s first issue will be announced closer the event.

RRC’s members active elsewhere

When RRC’s performance activities have finished for this year, our members are active elsewhere, among others in:

Höyhentämö 11.10.–13.12.2014: My Day in the Tank – floatation tank performance. RRC members Eero-Tapio Vuori (direction), Risto Santavuori and Sanna Uuttu. Baltic Circle Festival 9.11.–16.11.2014: Life as Work. RRC member Pekko Koskinen. AND The BodyBuilding Project: an introduction. RRC member Saara Hannula K&C Club 29.11.–14.12.2014: Private – Narcissism Remix. RRC member Janne Saarakkala.