comparative-religion.jpg

esityssarja pyhän teoriasta Ensi-ilta Pyhäpäivä-tapahtumassa 27.11.2010

I leivässä ei ole mitään erityistä omistettu Emile Durkheimille II kammottavaa on aika omistettu Mircea Eliadelle [valmistettu yhdessä Yoko Ishiguron kanssa]

III kuinka puhua siitä mistä ei voi puhua omistettu Rudolf Ottolle IV perustavampaa itseä ei ole omistettu René Girardille V kadotuksella ja armolla ei ole eroa omistettu Georges Bataillelle [valmistettu yhdessä Pekko Koskisen kanssa]

Comparative Religion on saanut innoituksensa Elisa Heinämäen artikkelista Yhdeksän versiota pyhästä (Esitys 4/2010). Kukin osa esitetään yhdelle katsojalle kerrallaan. Teosta esitettiin Pyhäpäivä-tapahtumassa pyynnöstä, sekä täytenä sarjana tai yksittäisinä osina.

performance series on the theory of sacred

Premiere at the Holyday-event on the 27th of November 2010

I nothing special about the bread Dedicated to Emile Durkheim

II terrible is time Dedicated to Mircea Eliade

III how to speak of what we cannot speak of Dedicated to Rudolf Otto [done in co-operation with Yoko Ishiguro] IV there is no true self Dedicated to Rene Girard V damnation and grace are the same Dedicated to Georges Bataille [done in co-operation with Pekko Koskinen]

Comparative Religion owes its inspiration to Elisa Heinämäkis article 9 Versions of the Sacred (Esitys-magazine 4/2010). Each part is performed to one spectator at a time. The piece was performed at the Holyday-event when requested, both as a series and as individual parts.