BC_2013_TTK_3.jpg

Mitä tapahtuu todellisuudelle, kun sitä lähestytään esityksen tai taideteoksen tavoin? Voiko arkea ja yhteiskuntaa luoda ja rakentaa taiteen kentällä kehitettyjen metodien avulla?

Näitä kysymyksiä käsitellään Todellisuuden tutkimuskeskuksen työpajoissa ja keskustelussa Baltic Circle -festivaalilla 13. – 15.11.2013. Työpajat ovat osa kaksivuotista Utooppinen todellisuus –tutkimussuunnitelmaa. Työpajat pohjautuvat neljään tutkimussuunnitelman alaiseen hankkeeseen: Itsen suunnittelu, Utopia Consultation , Kehä ja Children as Authorities .

Kolmipäiväinen Esityksellisiä utopioita -seminaari laajentaa keskustelua muiden esittävän taiteen tekijöiden piiriin ja haastaa heitä kehittämään uusia yhteiskunnallisen toimijuuden muotoja. Seminaari koostuu neljästä työpajasta ja kaikille avoimesta keskustelusta. Työpajojen kieli on suomi tai englanti, riippuen osallistujista. Keskustelu on englanniksi.

Työpajat: Esitystaiteen keskus, Kaasutehtaankatu 1

Osallistuminen työpajoihin onnistuu lipun ostolla: 8 € / työpaja tai 30 € / 4 työpajaa

Liput Lippupalvelusta

HUOM! Yksittäiset liput voi ostaa verkkokaupasta, mutta lippupaketteja myyvät vain Lippupalvelun toimipiteet ja Q-teatterin lipunmyynti.

Keskiviikko 13.11.

Itse luomisen alustana klo 11-13

Miten muokata omaa tapaa olla, ajatella, aistia ja toimia sekä itsenäisesti että suhteessa muihin? Utooppisen todellisuuden luominen lähtee liikkeelle oman olemisen tavan muokkaamisesta. Työpaja tarjoaa tekniikoita itsen suunnitteluun ja itsen käsittelyyn luovuuden lähteenä. Pajan pääpaino on käytännön kokeissa – kukin koe avaa näkökulman luovan olemisen eri mahdollisuuksiin. Työpajan vetää Pekko Koskinen.

Esitys kokeellisena rituaalina klo 14-16

Miten kohtaamme toisen? Miten ihmisen perusvaistot - taisteleminen, ruokkiminen ja parittelu - toimivat yhteisössä? Ihmisten muodostama piiri on arkkityyppinen kehys, jonka kautta yhteisöllä on mahdollisuus katsoa itseään ja luoda yhteistä etiikkaa. Toisaalta piiri on esiteatterillinen esitysmuoto. Työpajassa rinnastamme piirimuodon avulla yhteisöllisen rituaalin ja kokeellisen esityksen. Työpajan vetävät Outi Condit, Julius Elo, Anna Maria Häkkinen, Tuomas Laitinen ja Jarkko Partanen.

Torstai 14.11.

Esitys palveluna klo 11-13

Mitä tapahtuu, jos esityksen sisältö perustuu kokonaan osallistujan henkilökohtaiseen elämään ja identiteettiin? Miten esiintyjä voi ottaa huomioon osallistujan yksilölliset tarpeet luopumatta esityksen omasta logiikasta? Työpajassa tarkastellaan esitystä palvelemisen muotona ja keskustellaan kysymyksistä, jotka nousevat esiin silloin, kun esityksen fokus siirtyy tekijän maailmasta osallistujan maailmaan. Työapajan vetävät Talvikki Eerola, Saara Hannula ja Risto Santavuori.

Lapset auktoriteetteina klo 14-16

Miten lapset näkevät ja kokevat valtaa? Miten lapsi käyttäisi valtaa? Työpaja koostuu kahdesta osasta: lasten ohjaamasta käytännöllisestä osiosta ja aikuisten ohjaamasta metodologisesta kehyksestä. Tämän rakenteen kautta avaamme esityksellisen metodiikan mahdollisuuksia kyseenalaistaa, tutkia ja muuttaa vallan ilmentymiä lasten kanssa. Työpajan vetävät Talvikki Eerola, Tuomas Laitinen, Louna-Tuuli Luukka, Minja Mertanen, Katariina Numminen, Maria Santavuori, Risto Santavuori ja Anniina Väisänen.

Perjantai 15.11.

KESKUSTELU klo 14-17, Mediakeskus Lume, Hämeentie 135 C. Vapaa pääsy.

Seminaarin viimeisenä päivänä järjestetään sarja väittelyitä, joissa esittävän taiteen tekijät keskustelevat mahdollisista ja mahdottomista tavoista luoda todellisuutta. Jokaisen väittelyn jälkeen yleisöllä on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja vastaväittämiä.

Keskustelijoina:

Linn Hilda Lamberg (Poste Restante) Stefan Åkesson (Poste Restante) Pilvi Takala Eero Yli-Vakkuri Pia Lindman Pia Lindy Satu Herrala Johannes Ekholm (TSTO) Saara Hannula (TTK) Pekko Koskinen (TTK) Tuomas Laitinen (TTK)

Lisätiedot työpajoista ja keskustelusta Baltic Circlen ja Todellisuuden tutkimuskeskuksen nettisivuilta

Todellisuuden tutkimuskeskus (TTK) on Helsingissä toimiva esitystaiteen ammattilaisten kollektiivi, jonka toiminnan lähtökohtana on todellisuuden havainnointi, kyseenalaistaminen ja uudistaminen esityksen keinoin. Viimeisten kahden vuoden aikana TTK on kehittänyt sarjan konsepteja ja toiminnan muotoja, jotka pyrkivät aktiivisesti muuttamaan elettyä todellisuutta. Tavoitteena on ollut siirtää taiteellisen toiminnan painopiste esitystaiteen kentältä arjen ja yhteiskunnan keskelle ja synnyttää uudenlaista tekijyyttä paitsi taiteilijoiden myös katsojien ja kokijoiden piirissä.

Comment