tiedote_IceHole.jpg

Avasimme tammikuun alussa uuden kansainvälisen verkkojulkaisun ICE HOLE - Live Art Journalin. Englanninkielistä julkaisua esitystaiteesta on Esitys-lehdessä suunniteltu jo pitkään. Julkaisun päätoimittajan Pilvi Porkolan sanoin, lopulta se ”syntyi vähän puolivahingossa”. Verkosta löytyy erilaisia performanssiarkistoja, mutta kansainvälisesti suunnattua esitystaidetta käsittelevää verkkolehteä ei ole tullut vastaan. Julkaisulla tarjotaankin ehdotus siitä, minkälainen verkkolehti voisi olla.

Julkaisun graafisesta suunnittelusta on vastannut Aalto yliopiston Taideteollisen korkeakoulun opinnäytetyönä Iina Lievonen. Iina innostui ICE HOLE:n suunnittelusta, koska idea vaikutti hyvältä ja sen tekemisessä pääsi toteuttamaan omaa luovuuttaan. Iinan gradun aiheena on monikanavainen julkaiseminen pienlehdessä sekä sen haasteet ja mahdollisuudet.

TTK on julkaissut omaa pienlehteään Esitystä kohta kymmenen vuotta, joten julkaisutyön haasteet ovat tulleet tutuiksi. ICE HOLE:n suunnittelussa lähdettiinkin siitä, mitä mahdollisuuksia verkko ja digitaalinen muoto tarjoaa esitystaiteen käsittelylle. Iinan mukaan pienlehdessä verkossa olemisen tarkoitusta kannattaa miettiä tarkkaan. Mitä lisää verkossa oleminen pienlehdelle tuo ja mitä siellä olemisella halutaan lukijoille tarjota?

Osana graduaan Iina toteutti Kultti ry:n kautta kyselyn pienlehtien toiminnasta, mahdollisuuksista ja haasteista. Mikään yllätys ei ole, että haasteet liittyvät pienen toimituksen aika- ja raharesursseihin. Niiden kanssa TTK:ssakin on taiteiltu koko Esitys-lehden olemassa olon ajan. Pienillä aika-, raha- ja henkilöstöresursseilla voi olla vaikutus julkaisun lopputulokseen ja sen laatuun. Ennakoinnilla, työtehtävien jakamisella ja sisällön suunnittelulla voidaan parantaa laatua.

Se, että pienlehtiä tehdään intohimosta aiheeseen ja tekijät ovat alansa asiantuntijoita on Iinan mielestä lehtien tärkein voimavara ja mahdollisuus. Johdonmukaisuutta kuitenkin tarvitaan:

”Verkkoon ei pidä mennä vain sen takia, kun siellä on kaikki. Verkossa on paljon tavaraa ja sirpaleisuus katoaa sinne helposti. Verkkolehden tekeminen voi lopulta olla haastavampaakin kuin printtilehden. Lukijalle printtilehti voi tuntua myös paljon henkilökohtaisemmalta kuin verkkolehti.”

Printtilehden henkilökohtaisuutta, taittoa ja henkeä Iina pyrki tuomaan mukaan ICE HOLE:n graafiseen ilmeeseen. Julkaisun ei haluttu näyttävän blogimaiselta. Vuodessa ICE HOLE:sta ilmestyy kaksi numeroa. Tänä vuonna lanseerausnumeron jälkeen on siis sivulle vielä tiedossa kaksi päivitystä. Kun numero vaihtuu, vaihtuu sivuilla koko kokonaisuus ja edellinen numero siirtyy arkistoon. Visuaalisesti kaikki on haluttu pitää mahdollisimman yksinkertaisena. Isolla logolla, typografialla ja videoilla sekä staattisuudella korostetaan jokaisen numeron ainutkertaisuutta, mutta myös julkaisun luettavuutta eri laitteilla. Isoilla kuvilla ja videoilla luodaan jokaiselle julkaisulle selkeä aloitus.

Tähän mennessä ICE HOLE on herättänyt kiinnostusta erityisesti esitystaiteilijoissa valtameren takana. Ehdotuksia sivuilla julkaistaviksi videoteoksiksi on saatu laajalla skaalalla. Pilvillä on kuratointia edessä ennen seuraavan numeron ilmestymistä toukokuussa 2015.

Saara Moisio Tiedottaja