tiedote_IceHole.jpg

Uusi kansainvälinen verkkojulkaisu esitystaiteesta avautuu 16.1.2015! Todellisuuden tutkimuskeskus ja Esitys-lehden toimitus avaavat englanninkielisen verkkojulkaisun esitystaiteesta. Julkaisulla otetaan osaa kansainväliseen keskusteluun sekä tarjotaan ehdotus esitystaidetta käsittelevän verkkojulkaisun sisällöstä ja muodosta.

Samalla tuodaan esiin suomalaisten tekijöiden ajattelua ja toimintaa sekä liitetään ne laajempaan kansainväliseen yhteyteen. Verkkolehteen kutsutaan kirjoittajiksi kotimaisia ja ulkomaisia esitystaiteen toimijoita. Tavoitteena on jakaa ja vaihtaa kokeiluja ja teoriaa, tekstejä ja keskusteluja, sekä tapoja tehdä esitystaidetta yli kieli- ja maarajojen.

ICE HOLE - The Live Art Journalin sisältö muodostuu artikkeleista ja videoteoksista. Videoteokset ovat joko kutsuttu mukaan tai ne ovat aiemmin ilmestyneitä, jotka nyt julkaistaan uudessa kontekstissa. Ensimmäisessä numerossa julkaistaan englanniksi Esitys-lehdessä 3/2014 ilmestyneet artikkelit Pauliina Hulkolta kokemuksen materiaalisuudesta ja Essi Kausalaiselta yhteistyöstä kasvien kanssa. Kutsuttuina videoteoksina nähdään Tomasz Szraman, Eeva-Mari Haikalan ja Essi Kausalaisen versiot minuutista banaanin kanssa. Vaihtuvana ulkomaan kirjeenvaihtajana Nora Rinne käsittelee videossaan Skotlannin itsenäisyysäänestyksen jälkeistä päivää. Lisäksi esitellään Pasi Mäkelän ja Annette Arlanderin videoteokset.

Julkaisu ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Vuoden 2015 päätoimittajana toimii esitystaiteilija, taiteen tohtori Pilvi Porkola. Julkaisun graafisesta suunnittelusta on vastannut Iina Lievonen Aalto yliopiston taideteollisen korkeakoulun maisterin opinnäytetyönä.

Julkaisu löytyy osoitteesta: www.icehole.fi facebook.com/IceHoleJournal twitter.com/IceHoleJournal

Yhteystiedot:

ICE HOLE - The Live Art Journalia julkaisee Todellisuuden tutkimuskeskus. www.todellisuus.fi info@todellisuus.fi

Päätoimittaja: Pilvi Porkola Ice Hole -toimitus: Tuomas Laitinen, Louna-Tuuli Luukka, Johanna Hammarberg, Nora Rinne, Max Ryynänen, Janne Saarakkala Taiteilijat ensimmäisessä numerossa: Annette Arlander, Eeva-Mari Haikala, Pauliina Hulkko, Essi Kausalainen, Pasi Mäkelä, Nora Rinne ja Tomasz Szrama Graafinen suunnittelu: Iina Lievonen / Aalto ArtsNew international on-line journal about Live Art opens on January 16th 2015!

The Helsinki-based artists of Reality Research Center publish a new international on-line journal about Live Art. With ICE HOLE Finnish performance artists participate in the international discussion and offer a suggestion about the form and content of an on-line journal. Artists, researchers, writers and enthusiasts from everywhere are invited to write about Live Art.

The content of the journal includes both text and video works. The works have been either commissioned or created elsewhere and now published in new context. In the first issue Pauliina Hulkko, Professor of Theatre Work in Tampere University, writes about the material plasticity of experience. In the text Compost, Performance Artist Essi Kausalainen writes about her collaboration with plants. How working with plants has challenged her way of thinking and perceiving the world. In addition, three artists – Tomasz Szrama, Essi Kausalainen and Eeva-Mari Haikala – have been invited to produce a video work about one minute with a banana.

The alternating correspondent for the first issue is Live Artist Nora Rinne, currently living in St. Andrews, Scotland. In her video work Rinne addresses the atmosphere in Scotland after the vote on independency. And finally, we present video works from Artitsts Annette Arlander and Pasi Mäkelä.

The on-line journal will be published twice a year. During the year 2015 Live Artist and PhD Pilvi Porkola will work as the editor in chief.

ICE HOLE - Live Art Journal can be found in www.icehole.fi facebook.com/IceHoleJournal twitter.com/IceHoleJournal

Contact:

ICE HOLE - The Live Art Journal is published by Reality Research Center in Helsinki, Finland. www.todellisuus.fi info@todellisuus.fi

Editor in chief: Pilvi Porkola Ice Hole team: Tuomas Laitinen, Louna-Tuuli Luukka, Johanna Hammarberg, Nora Rinne, Max Ryynänen, Janne Saarakkala Contributors for Issue no. 1: Annette Arlander, Eeva-Mari Haikala, Pauliina Hulkko, Essi Kausalainen, Pasi Mäkelä, Nora Rinne and Tomasz Szrama Graphic designer: Iina Lievonen / Aalto Arts