Kirjat_190814.jpg

Jouluun on kaksi ja puoli viikkoa aikaa. Sen kunniaksi tarjoamme 21.12.2014 asti kaikille uusille Esitys-lehden vuosi-, kesto- tai opiskelijatilaajille lahjaksi jonkin seuraavista TTK:n kirjajulkaisuista: Näin tutkit todellisuutta-pieni Näin tutkit todellisuutta I, 2013, s. 82 ISBN 978-952-67626-6-1

Näin tutkit todellisuutta -kirjasarjan ensimmäisessä osassa tarjotaan keinoja kysyä "Mitä on todellisuuden tutkimus?" sekä vastauksia tähän kysymykseen. Kirjan tekstit ovat teorioita todellisuudesta metodien muodossa, toiminnallista pohdintaa.

Ohjaaja Janne Saarakkala, dramaturgi-ohjaaja Katariina Numminen ja kulttuuripedagogi Risto Santavuori kirjoittavat suhteestaan todellisuuteen ja esitykseen. Lukijoille tarjotaan näkökulmia todellisuudesta esityksen materiaalina, perhedraaman ohjeet todellisuuden tutkimiseen ja työkaluja tajunnalliseen esitykseen. Kirja aloittaa Näin tutkit todellisuutta -metodioppaiden sarjan. Kirjan arvo 20 €.

Lasten_valta-pieni Lasten valta – opettajan opas, 2014, s. 111 ISBN 978-952-67626-5-4

Millaisen todellisuuden lapset rakentaisivat, jos valta annettaisiin heille? Lasten valta on taiteellis-pedagoginen menetelmä, joka tutkii lasten kokemusta vallasta. Erilaiset harjoitteet kutsuvat valtaa esiin ja auttavat tunnistamaan sen. Opettajan opas ohjaa menetelmän käyttöön ja tarjoaa harjoitteita, joilla nähdä ja kuulla valtaa luokassa ja koulurakenteissa sekä käsitellä sitä oppilaiden kanssa. Kirja on Näin tutkit todellisuutta -kirjasarjan toinen osa. Kirjan arvo 25 €.

Arjen_työkaluja-pieni Arjen työkaluja, 2014, s. 50 ISBN 978-952-67626-7-8

Kirja tarjoaa valikoiman käsitteellisiä työkaluja, joilla voi työstää omaa arkitodellisuutta valitsemallaan tavalla. Niiden avulla voi muokata omia havaintoja ja kokemuksia, antaa asioille uusia merkityksiä ja testata uudenlaisia toimintatapoja. Yhdessä nämä työkalut avaavat arjesta loputtomien kokemusten lähteen, alustan luovalle toiminnalle. Työkalut ovat koonneet Saara Hannula, Pekko Koskinen, Risto Santavuori ja Sanna Uuttu. Kirja on Näin tutkit todellissuuta -kirjasarjan kolmas osa. Kirjan arvo 17 €.

9789526762609 Kokeva keho, 2011, s. 215 ISBN 978-952-67626-0-9

Mitä tapahtuu, kun katsojan silmä sulkeutuu?

Kokeva keho käsittelee esittävän taiteen suuntausta, jonka katsoja ei enää ole vain katsoja vaan sulautuu yhä enemmän teoksen maailman sisään. Kirjan aineistona on vuoden 2008 aikana toteutettu esitystaiteellinen tutkimushanke, joka tarkasteli katsojan kehoa esityksessä. Sen kautta teos tarjoaa kurkistusaukon esitysmuotoon, jolle näyttämö ei riitä, katsoja on menneisyyden jäänne ja keho taiteellinen kokeilukenttä. Kokoelmaan ovat kirjoittaneet sekä esitysten tekijät että niiden katsojat; katsojat, jotka eivät vain katso vaan myös liikkuvat, hengittävät, tuntevat, syövät, nukkuvat, koskettavat, suutelevat, satuttavat ja kääntävät katseensa pois. Kirjan arvo 30 €.

Ikuisen elämän käsik-pieni Ikuisen elämän käsikirja, 2011, s. 58 ISBN 978-952-67626-1-6

Ikuisen elämän käsikirja tarjoaa kaksitoista tapaa harjoitella kuolemattomuutta. Kirjan harjoitusten päämääränä on ikuisuuden tuominen arjen keskelle. Ne esittävät yksinkertaisia tapoja, joilla kurkottaa käsinkosketeltavan tuolle puolen ja olla äärettömän kanssa.

Harjoitukset on kehitetty rituaalinomaisesti yhden vuoden aikana: joka kuukausi kaksi taiteilijaa vetäytyi kolmeksi vuorokaudeksi valmistamaan yhtä harjoitusta. Harjoitukset esitettiin vuonna 2010 teossarjana 12 etydiä ikuisesta elämästä, osana Todellisuuden tutkimuskeskuksen tutkimusvuotta, joka kysyi Voiko pyhää esittää?. Harjoitukset on kirjoittanut ja koonnut Tuomas Laitinen. Kirja on saatavissa myös englanniksi nimellä Manual of Everlasting life (ISBN 978-952-67626-3-0). Kirjan arvo 17 €.

Esitys-lehden pääsee tilaamaan TTK-shopista! Tilauksen yhteydessä on mainittava, minkä kirjan haluaa lahjaksi.