1. Elo, Julius & Laitinen, Tuomas (toim.): Kokeva keho - ajatuksia katsojasta esityksessä Kokeva keho käsittelee käynnissä olevaa esittävän taiteen muodonmuutosta, jonka myötä katsoja ei enää ole vain katsoja vaan sulautuu yhä enemmän teoksen maailman sisään. Kirjoituskokoelman ytimenä on Todellisuuden tutkimuskeskuksen vuoden 2008 tutkimus, jonka aiheena oli katsoja-kokijan keho esityksessä. Teos on kurkistusaukko esittämisen avant gardeen, jolle 'näyttämö' ei riitä, 'katsoja' on menneisyyden jäänne ja keho taiteellinen kokeilukenttä.

Kirjoittajina sekä vuoden esitysten ohjaajia, työryhmäläisiä että katsojia. Kirjan visuaalisen ilmeen luovat kuvat retriittiesityksestä Luopuminen ja installaatioesityksestä Näkymättömän valtakunta.

Kirjoittajat: Terike Haapoja, Saara Hannula, Tuomas Laitinen, Timo Mäkelä, Pilvi Porkola, Linda Priha, Risto Santavuori, Eero-Tapio Vuori

Kuvat: Jan Ahlstedt

Julkaisu Politiikka-gaalassa 16.4.

 

2. Laitinen, Tuomas: Ikuisen elämän käsikirja

Vuonna 2010 Todellisuuden tutkimuskeskus tutki sitä, voiko pyhää esittää. Yksi vuoden projekteista oli Tuomas Laitisen ja kahdentoista taiteilijan toteuttama 12 etydiä ikuisesta elämästä. Esityssarja pyrki löytämään 12 tapaa harjoitella ikuista elämää, asettamalla kuukausittain kaksi taiteilijaa työskentelemään kolmen keskeytyksettömän päivän ajaksi aiheen kanssa. Kukin työskentelyjakso tuotti esityksen ja metodin. Ikuisen elämän käsikirja on kokoelma vuoden aikana kehitetyistä metodeista.

Taiteilijat: Ishmael Falke, Johanna MacDonald, Rausparan, Carl-Erik Engqvist, Jyri Pitkänen, Aapo Korkeaoja, Anna-Maria Häkkinen, Tellervo Kalleinen, Wisa Knuuttila, Dasniya Sommer, Nagashila, Tuomas Laitinen

Julkaisu Politiikka-gaalassa 16.4.

 

3. Koskinen, Pekko; Laitinen, Tuomas; Santavuori, Risto & Sääski, Juha: Esitys uskomisesta.  Metodioppaat 1.

Vuonna 2011 Todellisuuden tutkimuskeskus alkaa julkaista metodioppaiden sarjaa, jossa tarjotaan lukijalle tilaisuus astua esitysten tekijöiden asemaan. Metodioppaat johdattavat esitysten alkulähteille ja opastavat luomaan niitä. Kukin opas keskittyy tiettyyn esitysmuotoon.

Ensimmäisenä metodioppaiden sarjassa julkaistaan Voiko pyhää esittää -tutkimushankkeen myötä syntyneen opasesityksen Uskominen kirjallinen versio.

Uskominen on ihmisenä olemista kaupunkitilan kautta tutkiva projekti. Hankkeen ytimenä toimii kaupungilla tapahtuva opastettu esitys. Esitys on henkilökohtainen matka oppaan kanssa, ja kulkee pitki arkisen kaupungin pintaa, kehystäen siitä näkymättömiä rakenteita, jotka ohjaavat päivittäisiä rituaalejamme. Esityksessä kävellään kaupungilla, keskustellaan, jaetaan kokemuksia, ajatuksia, muistoja ja merkityksiä. Matka vie kohti uudenlaisia kysymyksiä uskon olemuksesta, kooten kysymysten palaset matkan varrelta, kaupungista ja sen asukkaista.

Esitys Uskomisesta on käsikirja joka johdattaa oppaan lailla esityksen maailman sisään ja uskomisen äärelle.

Julkaisu Tunteet-gaalassa 30.9.

 

4. Näin tutkit todellisuutta

Mitä todellisuus on ja kuinka sitä voi tutkia? Todellisuuden tutkimuskeskuksen 10-vuotisen historian aikana kehitettyä metodiikkaa kokoava Näin tutkit todellisuutta hakee vastauksia.

Julkaisu keväällä 2012.

 

5. Koskinen, Pekko ym.: Gaala. Metodioppaat 2.

Metodiopassarjan toisena teoksena julkaistaan vuoden 2011 gaalatutkimukseen perustuva Gaala-opas.

Julkaisu keväällä 2012.