Kokeva_keho_kansi.jpg

Kokeva keho. Ajatuksia katsojan kehosta esityksessä Todellisuuden tutkimuskeskuksen esitysten valossa Elo, Julius & Laitinen, Tuomas (toim.)

Kokeva keho käsittelee käynnissä olevaa esittävän taiteen muodonmuutosta, jonka myötä katsoja ei enää ole vain katsoja vaan sulautuu yhä enemmän teoksen maailman sisään. Kirjoituskokoelman ytimenä on Todellisuuden tutkimuskeskuksen vuoden 2008 tutkimus, jonka aiheena oli katsoja-kokijan keho esityksessä. Teos on kurkistusaukko esittämisen avant gardeen, jolle 'näyttämö' ei riitä, 'katsoja' on menneisyyden jäänne ja keho taiteellinen kokeilukenttä.

Kirjoittajina sekä vuoden esitysten ohjaajia, työryhmäläisiä että katsojia. Kirjan visuaalisen ilmeen luovat kuvat retriittiesityksestä Luopuminen ja installaatioesityksestä Näkymättömän valtakunta.

Kirjoittajat: Terike Haapoja, Saara Hannula, Tuomas Laitinen, Timo Mäkelä, Pilvi Porkola, Linda Priha, Risto Santavuori, Eero-Tapio Vuori

Kuvat: Jan Ahlstedt

Taitto: Saara Hannula

Kokeva keho on myynnissä TTK-shopissa.