IMG_0398.jpg

Kohtaamisen aamutunneilla tutkitaan tilanteita, joissa ihmisten välinen yhteys syntyy eläimellisten vaistojen kautta. Meitä kaikkia on syötetty, me olemme tapelleet ja paritelleet. Nämä arkkityyppiset kokemukset asuvat syvällä meissä; ne nostavat esiin pelkoa, kiihkoa ja helpotusta. Kohtaamisessa vaistonvarainen käyttäytyminen ja esityksellisen tilanteen etäisyys risteävät ja luovat tilan utooppiselle kanssakäymiselle. Paikka: Todellisuuden tutkimuskeskus Vetäjät: Outi Condit, Julius Elo, Saara Hannula, Anna Maria Häkkinen, Tuomas Laitinen ja Jarkko Partanen.

The Morning Encounters are weekly sessions that explore and study different forms of encounter - situations where real human connection is created through our animal instincts in action. We all have the experience of being fed, of getting into a fight, of seducing and mating. These experiences lie deep in our system - raising fear, excitement, lust, relief. Archetypical encounters of this kind juxtapose instinctive behaviour and the distance of the theatrical situation, creating a phenomenological test site and a utopian social space.

On the first morning class on th 18th of September we will study Holding.

Time: Thu 12-1 p.m., Sept 18th-Nov 22nd

Place: Reality Research Center

Working Group: Outi Condit, Julius Elo, Saara Hannula, Anna Maria Häkkinen, Tuomas Laitinen and Jarkko Partanen