P1030871_1.jpg

Lasten valta tutkii lasten kokemusta vallasta ja sitä, millaisen todellisuuden lapset rakentaisivat, jos valta annettaisiin heille. Lasten valta toteutetaan työpajana, joka soveltuu kaikenikäisille lapsille ja nuorille. Työpajasta on kaksi versiota. Pitkä työpaja on yhden lukukauden mittainen ja järjestetään osana kouluopetusta. Lyhyt työpaja on kolmen tunnin mittainen ja voidaan järjestää missä tahansa yhteydessä. Työpajat ovat tilattavissa sekä päiväkotiin, ala-asteella että yläasteelle.

Työryhmä: Talvikki Eerola, Anna Jussilainen, Tuomas Laitinen, Louna-Tuuli Luukka, Minja Mertanen, Katariina Numminen, Maria Santavuori ja Risto SantavuoriThe Power of Children explores children's experience of power and asks what reality would be like, if children were the ones in power.

The project consists of workshops that can be adapted to children and youngsters of all ages. The long workshop lasts for one semester and is organized as a part of the school curriculum. The short workshop lasts for three hours and can be arranged in any context. The workshops can be ordered to kindergardens, primary schools and middle schools.