OpettajanOpas_luku3.jpg

Esitystaiteellista pedagogiikkaa vallasta

Lasten valta on Todellisuuden tutkimuskeskuksessa kehitetty taiteellis-pedagoginen menetelmä, joka käsittelee lasten kokemusta vallasta esityksellisin keinoin. Tarjoamme työpajoja lapsiryhmille, menetelmän käyttöön johdattavia koulutuspäiviä opettajille sekä koulutuskokonaisuuksia taide- ja sosiaalialan oppilaitoksiin.

Työpajat lapsille

Lapsille suunnatut Lasten valta -työpajat voidaan järjestää osana kouluopetusta tai päiväkodin päivärytmiä. Työpaja soveltuu kaikenikäisille lapsille ja nuorille: päiväkotiin, ala-asteelle, yläasteelle ja lukioon. Se voidaan liittää osaksi taideaineiden opetusta tai muita opetuskokonaisuuksia, kunkin ryhmän ja opettajien tarpeiden mukaan.

Työskentelytilaksi soveltuu tavallinen luokkatila. Työpaja koostuu vallan kysymisestä, tutkimisesta ja esittämisestä. Lapset pääsevät määrittelemään valtaa omasta näkökulmastaan: mitä valta merkitsee meille? Kysymisen jälkeen vallan ilmenemistä kouluympäristössä tutkitaan harjoitteiden, tutkimusmatkojen ja valtakokeilujen avulla. Työpajan kuluessa valtaa myös esitetään eri tavoin. Lapset pääsevät niin esittäjän kuin katsojankin rooliin. Työpajakokonaisuus voidaan muodostaa esimerkiksi neljästä työpajakerrasta, mutta se voidaan muokata myös lyhyemmäksi tai pidemmäksi jaksoksi. Yhden työpajakerran kesto on 90 minuuttia.

Koulutuspäivät opettajille

Opettajille ja muille lapsiryhmien kanssa työskenteleville suunnatut koulutuspäivät johdattavat Lasten valta -menetelmän käyttöön pedagogisessa työssä. Koulutuksessa käydään läpi lyhyt esimerkkityöpaja, joka kuvaa kuinka menetelmän mukainen työskentely etenee ja esittelee yhden tavan käyttää esityksellisiä harjoitteita vallan käsittelyssä. Työpajan osallistujat saavat mukaansa Opettajan oppaan, jossa menetelmä on esitelty kirjallisessa muodossa.

Koulutuksen kesto 2-4 tuntia. Maksimiosallistujamäärä 40 henkeä.

Opettajan opas

Lasten valta - opettajan opas on toukokuussa 2014 julkaistu kirja, joka esittelee menetelmän kulttuurista taustaa, ajatuksellista kehystä ja työpajan rakentamista käytännössä. Kirjan pääasiallinen tarkoitus on tarjota työkaluja lasten kanssa työskenteleville aikuisille. Kirja löytyyTodellisuuden tutkimuskeskuksen verkkokaupasta.