Käyttötarkoitus:Ympäristön utooppinen havainnointi.

Käyttöohje: Luo linssi valitsemalla ja nimeämällä näkökulma, josta havainnoida maailmaa. Tarkastele ympäristöäsi sen läpi. Kehitä erilaisia linssejä synnyttääksesi uusia näkökulmia.

Purpose:

To change one's way of perceiving the world.

Instructions:

Create a lens by choosing and naming a perspective, through which you want to perceive and experience the world. Observe your surroundings through it. Develop different lenses to create new points of view.