Social Space Agency (SoSA) perustaa seuraavan tukikohtansa lokakuussa Frankfurtin kirjamessuille. SoSA käynnistettiin toukokuussa 2014 AUAWIRLEBEN-festivaalilla Bernissä Sveitsissä. Tutkimusvastaavamme Pekko Koskisen ja das schaubüro sekä Tobak Lithium -ryhmien toimesta festivaalin aikana koulutettiin sosionautteja kartoittamaan Bernin sosiaalista avaruutta. Sosionautit astuvat normaaliuden ulkopuoliseen maailmaan löytämään uusia elämisen tapoja. Koulutuksen tuloksena Bernin kaupunginjohdolle kirjattiin ehdotus kaupungin sosiaalisen avaruuden elävöittämiseksi. SoSAssa sosiaalinen avaruus nähdään verkostona teitä, jotka olemme rakentaneet yhteiskunnan luomiseksi:

”Tiet ovat ennalta sovittuja tapoja toimia eri tilanteissa, jotta pääsemme paikasta A paikkaan B. Seuraamme näitä teitä ja vasta, kun olemme osoittaneet ymmärtävämme sen, mikä on vallitseva tapa toimia missäkin tilanteessa, voimme olla olemassa yhteiskunnan jäsenenä. SoSAssa kysymmekin, mitä näiden teiden ulkopuolelta löytyy? Minkälaiset mahdollisuudet odottavat löytäjäänsä sosiaalisen avaruuden tuntemattomilla alueilla?”

Osana Suomen Finnland. Cool. -teemamaaohjelmaa toteutetaan 8.–12.10.2014 SoSA:n missio: Metatext Project. Frankfurtin kirjamessut tarjoavat SoSAlle tutkimuskentän lukemisen ja kirjamessujen konventioiden kartoittamiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa tutustumista messujen ekosysteemiin, ihmisten liikkumiseen siellä ja SoSAssa kehitettyjen tekniikoiden soveltamista messuympäristöön. Messukävijöitä houkutellaan astumaan totuttujen lukemisen tapojen ulkopuolelle ja uusien lukemisen muotojen kokeilemiseen.

Tekstejä lukiessa voimme siis kysyä: Miten yleensä aloitamme lukemaan? Millä tavalla lähestymme kutakin tekstiä? Mitä jos toimisimme toisin ja tekisimme tästä luovuuden alueen?

Kirjamessujen aikana Suomen paviljongissa ja sen lähialueella kuka tahansa voi kohdata ”lukemisen muukalaisia”. Nämä muukalaiset ovat SoSAn kouluttamia sosionautteja, jotka jo toimivat lukemisen tuntemattomalla alueella ja ovat löytäneet vaihtoehtoisia reittejä kirjojen kohtaamiseen.

SoSA tutustuttaa messuvieraita uudenlaisiin lukemisen, tekstin ja kirjan konventioihin, tarjoamalla tekniikoita ja toteuttamalla niitä interventioina. Tekniikoiden taustalla on Toiseuttamisen tutkimussuunnitelmassa kehitteillä oleva luovan lukemisen ajatusmalli; lähestymistapa lukemiseen luovasti.

Lukemista tapahtumana voi lähestyä muun muassa muuttamalla sitä, mihin kiinnittää lukiessaan huomionsa tai miten paljon lukemiseen käyttää aikaa. Lukija voi myös käyttää erilaisia lukijan rooleja, sekä tekstin tulkintaan vaikuttavia filttereitä. Lisäämällä lukemiseen kuvittelun kerroksen, tekstin voi päättää olevan vaikkapa tärkeän sukulaisen kirjoittama, ote pyhästä kirjasta tai oma keskeneräinen luomus.

Vaihtoehtoisesti lukemisen sijaan tekstille ja kirjoille voi löytää uusia käyttötapoja. Tekstin voi sitä lukiessaan kirjoittaa uudestaan, sen päälle voi piirtää tai kappaleet voi leikata ja lukea ääneen toiselle. Messuvieras voi myös itse päästä osaksi tekstiä törmäämällä vaeltavaan ”muukalaiseen”, joka kirjoittaa kohtaamistaan ihmisistä.

Frankfurtin kirjamessuilla Metatext Project tekee lukemisesta ja messuilla käymisestä aktiivisesti luovaa toimintaa. Kyse on näkökulman muutoksesta: valmiin työn sijaan teksti on materiaalia, jota voidaan käyttää vapaasti. Sen sijaan, että kirjoja pyrittäisiin ymmärtämään niitä voidaan soveltaa ja käyttää sosiaalisen avaruutemme muokkaamiseen.

Saara Moisio Tiedottaja TTK

Social Space Agencyn toimintaa voi seurata facebookissa!