Miten teksti muuttuu, jos ajattelen, että se on tärkeän sukulaiseni kirjoittama, ote pyhästä kirjasta tai oma, keskeneräinen luomukseni?

Todellisuuden tutkimuskeskuksen tutkimusvastaava Pekko Koskinen on suunnitellut Frankfurtin kirjamessuille Metatext Projectin. Projektissa kehitetään uudenlaisia lukemisen ja kirjoittamisen muotoja:

”Tällä hetkellä ihmisillä on kyllä erilaisia lukijapersoonia, mutta emme osaa valita systemaattisesti lukutapojamme. Metatext Projectin tavoitteena on tehdä lukemisesta aktiivisesti luova alue. Kun demosin uusia lukutapoja Kallion ilmaisutaidon lukiossa, oppilaat järkyttyivät siitä, kuinka paljon yhdestä aukeamasta voi saada irti”

Maailman suurin kirja-alan tapahtuma tarjoaa projektille toiminta-alustan. Metatext Project houkuttelee Frankfurtin kirjamessujen yleisöä kohtaamaan ”lukemisen muukalaisia”, jotka toimivat jo uudenlaisessa, laajentuneessa lukemisen ympäristössä. ”Muukalaiset” levittäytyvät messuille erilaisiin toimintapisteisiin, joissa kävijät saavat työkaluja lähestyä luovasti tekstejä ja lukemisen konventioita.

Suomi on tänä vuonna Frankfurtin kirjamessujen teemamaa. Metatext Project on osa Finnland. Cool. -ohjelmaa. Frankfurtin kirjamessut järjestetään 8.–12.10.2014.

Metatext Projectin suunnittelu: Pekko Koskinen (TTK)

Toteutus: Pekko Koskinen, Thibault Schiemann (Tobak Lithium), Miko Hucko (Tobak Lithium), Micha Küchler (das schaubüro), Thea Reifler (das schaubüro)

Yhteistyössä FILI, Teatterin tiedotuskeskus (TINFO) sekä das schaubüro ja Tobak Lithium -ryhmät Sveitsistä. Projektin tukijana on opetus- ja kulttuuriministeriö.

Taustaa:

Metatext Project on osa Social Space Agencyn toimintaa. SoSA on NASAn kaltainen organisaatio, joka kartoittaa sosiaalisen avaruutemme tuntemattomia alueita. Sen kouluttamat sosionautit astuvat normaaliuden ulkopuoliseen maailmaan, kokeilemaan uusia sosiaalisia muotoja ja löytämään elämisen tapoja. Todellisuuden tutkimuskeskuksen Pekko Koskinen sekä das schaubüro ja Tobak Lithium ryhmät käynnistivät SoSA:n Bernin AUAWIRLEBEN-festivaalilla 7.–18.5.2014. SoSA on osa Todellisuuden tutkimuskeskuksen Toiseuttamisen projektia ja kaksivuotista Toisaalla, samaan aikaan -tutkimussuunnitelmaa.

 How does a text change if I imagine that my mother or father has written it, it's an excerpt from a holy book or my own unfinished creation?

Reality Research Center’s research administrator Pekko Koskinen, along with the rest of SoSA (Social Space Agency), has created the Metatext Project for Frankfurt Book Fair 2014. The project develops new forms of reading and writing:

”At the moment people have different personalities in reading, but we are not able systematically to choose our ways of reading. The Metatext Project is part of a larger development, aiming to conceive reading as an actively creative platform. When I introduced new forms of reading in Kallio High School in Helsinki, the students were shocked about how they could spend two hours on a single page, without any sign of exhausting the possibilities of its meanings."

The world’s largest book fair offers an area of operation for the project. Metatext Project invites the visitors of Frankfurt Book Fair to encounter reading in alien, unconventional forms, meeting people who already operate in the new, extended environment of reading. At the book fair they spread out in different locations, in which the visitors are given tools to approach the conventions of reading and text in creative ways.

Finland is this year the guest of honour of Frankfurt Book Fair. Metatext Project is part of Finnland. Cool. -programme. Frankfurt Book Fair is organized during 8.–12.2014.

The planning of Metatext Project: Pekko Koskinen (RRC)

Realisation: Pekko Koskinen, Thibault Schiemann (Tobak Lithium), Miko Hucko (Tobak Lithium), Micha Küchler (das schaubüro), Thea Reifler (das schaubüro)

In Collaboration with Finnish Literature Exchange, Theatre Info Finland (TINFO) and das schaubüro and Tobak Lithium from Switzerland. The project is supported by Ministry of Culture and Education.

Background: Metatext Project is part of Social Space Agency. SoSA is a NASA-like organization that maps out the unknown territories of our social space. It trains socionauts who step outside the boundaries of normal life to experiment new forms of social being and find out new ways of life. Reality Research Center’s Pekko Koskinen together with das schaubüro and Tobak Lithium founded SoSA in AUAWIRLEBEN festival in Bern during 7.–18.5.2014. SoSA is part of Reality Research Center’s project Othering and two-year research plan Meanwhile, elsewhere.