nervous-mix.jpg

Relational Wear on kansainvälinen yhteistyöprojekti, jonka tavoitteena on tutkia ja rakentaa kehon sekä fyysisen ja sosiaalisen ympäristön välistä suhdetta uudelta pohjalta. Työskentelyn pääasiallisena välineenä ovat tekstiilipohjaiset kolmiulotteiset ympäristöt, jotka mahdollistavat uudenlaisten suhteiden, yhteyksien ja tilanteiden synnyn yhtäältä ihmisen ja fyysisen ympäristön, toisaalta ihmisen ja muiden ihmisten välille. Teos lähestyy vaatteita ja kehon välitöntä ympäristöä koreografisena välineenä, joka muokkaa ja ohjaa sekä vaatetta kantavan ihmisen liikkumisen ja olemisen tapaa, tämän tapaa suhtautua itseensä ja ympäristöönsä sekä kehon ja ympäristön välistä suoraa ja epäsuoraa vuorovaikutusta. Se käyttää hyväkseen sekä vaatesuunnittelun että arkkitehtonisen suunnittelun keinoja selvittääkseen, mitä keho voi olla ja miten se voi toimia. Tavoitteena on, että lopulliset vaatteet/tekstiiliympäristöt ovat samanaikaisesti sekä käytettäviä että uutta luovia: niiden tulisi antaa kantajalleen mahdollisuus rakentaa ja muokata omaa ympäristösuhdettaan tilanteen mukaan. Toteutusten laajuus vaihtelee kehoa välittömästi ympäröivistä, vaatteenomaisista kappaleista laajempiin, ympäristönomaisiin kokonaisuuksiin. Hankkeen erityisenä kiinnostuksen ja tutkimuksen kohteena ovat ihmiset ja ryhmät, joiden suhde sosiaaliseen ja fyysiseen ympäristöön on eri syistä haasteellinen tai rajoittunut. Mahdollisia kohderyhmiä ja yhteistyötahoja ovat esimerkiksi erilaisia fyysisiä ja psyykkisiä vammoja tai oireyhtymiä omaavat tai sosiaalisesti estyneet tai rajoittuneet ihmiset. Tavoitteena on paneutua kunkin kohderyhmän ja yksilön erityistarpeisiin haastattelujen kautta ja rakentaa niiden pohjalta räätälöity vaatekokonaisuus, joka palvelee mahdollisimman hyvin asiakkaan toiveita ja tarpeita. Tämä edellyttää vaatteilta joustavuutta ja muunneltavuutta.

Kohderyhmien kartoittaminen ja yksittäisten ihmisten haastattelu aloitetaan syksyllä 2012. Työryhmän jäsenet suunnittelevat haastattelujen pohjalta vaatekappaleiden ja tekstiiliympäristöjen prototyypit talven 2013 aikana.  Keväällä 2013 haastattelujen tekoa sekä prototyyppien kehittämistä ja työstämistä jatketaan eri tahoilla. Jokaisesta kappaleesta toteutetaan kevään ja kesän aikana teknisesti korkeatasoinen ja käyttöön soveltuva versio, joka toimii pohjana syksyllä 2013 julkaistavalle mallistolle.

Työryhmä: Saara Hannula, Karina-Sirkku Kurz, Matt Coombes ja Erin Manning