Rituaalitaidetyöpaja.jpg

Rituaalipiirin työpajassa käydään läpi ja opetellaan rituaalipiirin metodia ja käytäntöä. Tarkoituksena on antaa osallistujille käytännönläheisiä välineitä luoda itse merkityksellisiä ja henkilökohtaisia rituaaleja. Työpajassa on mahdollista valita itselleen sopiva osallistumisen aste ja suunnitella itse oma rituaalinsa. Työskentely ei kiinnity mihinkään tiettyyn rituaaliseen kuvastoon tai perinteeseen, vaan mukautuu osallistujien tarpeisiin. Työpajan aikana voidaan tehdä 4-5 rituaalia.

  • Rituaalin teoria, rakenne ja prosessi
  • Rituaalin tarpeen hahmottaminen henkilökohtaisesta näkökulmasta käsin
  • Rituaalin valmistamisen opettelu omakohtaisesta kuvastosta käsin
  • Oman rituaalin tekeminen
  • Rituaalisen kokemuksen jäsentäminen ja (tarvittaessa) purkaminen yhteisöllisesti
  • Rituaaliin osallistuminen avustajan roolissa

Tämä työpaja sopii omien rituaalien rakentamisesta kiinnostuneille ihmisille.