taidevankila_merkkiosa_sitaatti1.png

Taiteilija kohtaa arkielämässään monenlaisia luomisen esteitä tai häiriötekijöitä. Taiteilijan toiveissa saattaa olla, että pääsisi edes hetkeksi jonnekin toisaalle, missä voisi olla rauhassa, ajatella ja toteuttaa luovuuttaan. Taidevankila – Toisenlaiset olosuhteet tutkii askeettisuuteen perustuvia vaihtoehtoja taiteilijaresidenssille. Projekti lainaa nimensä mukaisesti mallin residenssille vankilasta. Taidevankila on eristykseen, ärsykkeiden vähentämiseen ja askeesiin perustuva esitysympäristö, jonka tarkoituksena on vaikuttaa voimaannuttavasti taiteilijana työskentelemiseen, erityisesti keskittyneisyyttä, kiireettömyyttä ja luovuutta lisäten.

Vankilaan asettuvan taiteilijan omat tarpeet ovat etusijalla vankilan reunaehtojen määrittelyssä. Ne sovitaan Taidetuomioistuimen istunnossa, jossa taiteilija tuomitaan tunnustukseensa pohjautuen taidevankeuteen. Taiteilija anoo omaa tarvettaan vastaavan vankeuden keston, jonka lisäksi määritellään muita rajauksia: ruokavalio, ulkoilumahdollisuus, työpalvelu, yhteisruokailu ja teknologian määrä vaihtelevat vangista riippuen. Minkälaisen vankilan juuri hän haluaa? Mitä hän tarvitsee oman luovuutensa käynnistämiseksi tai mielenrauhansa saavuttamiseksi?

Vankilatila, johon taiteilija asettuu on riisuttu kaikesta ylimääräisestä. Kalustuksena tarjotaan sänky, tuoli ja pöytä. Muun tarpeelliseksi kokemansa irtaimiston taiteilija saa tuoda mukanaan. Vankilassaolon aikana taiteilijan kuitenkin tulee noudattaa tuomiossaan määriteltyjä sääntöjä, jotka hän on itse itselleen asettanut ja jotka Taidetuomioistuin on päätöksellään vahvistanut.

Taidevankilan ensimmäinen prototyyppi toteutettiin kutsuvangeille 20.-25.4.2014. Lue täältä vartijoiden merkintöjä. Ensimmäinen Taidetuomioistuimen istunto järjestettiin pitkänä perjantaina 18.4.2014, jolloin kahdeksan taiteilijaa tuomittiin taidevankeuteen. Taidevankilan ensimmäinen kokeilu päättyi 25.4.2014. Tunnelmia vankilasta voi lukea täältä. Seuraava kaikille avoin vankilajakso tullaan järjestämään 1.–14.6.2015. Tuolloin kaikilla kiinnostuneilla on mahdollisuus osallistua vangiksi boostaamaan luovuttaan pientä korvausta vastaan.

Vuonna 2015 vankilan ovet avataan ensin kotimaisille ja sitten ulkomaisille residenssivieraille. Vuodesta 2016 eteenpäin Taidevankilaa on tarkoitus pyörittää Todellisuuden tutkimuskeskuksen pysyvänä taiteilijaresidenssiohjelmana.

  Työryhmä:

Tutkimusvastaava: Eero-Tapio Vuori, teatteriohjaaja, esitys- ja rituaalitaiteilija Vuori on teatteriohjaaja, esitys- ja rituaalitaiteilija, joka on erikoistunut ihmisen tajuntaa, unia, kuolemaa ja arkaaista maailmankuvaa käsittelevien esitysten ohjaamiseen. Hänen tavaramerkkinsä ovat teatterin valtavirrasta poikkeavat, uudenlaiseen esityskieleen ja ajatteluun perustuvat teokset. Vuori on värikkään uransa aikana työskennellyt ohjaajana sekä kiinnitettynä ohjaajana perinteisessä teatterissa (Kajaanin kaupunginteatteri), että freelancerina kokeellisten esitysmuotojen parissa (Todellisuuden tutkimuskeskus, Kiasma-teatteri, Kuriton Company, Teatteri Naamio ja Höyhen). Lisäksi hän on yli kymmenen vuoden ajan tehnyt ja opettanut teatteria Mosambikissa. Tällä hetkellä hän toimii ohjaajantyön lehtorina Teatterikorkeakoulussa. Vuori on Todellisuuden tutkimuskeskuksen perustajajäsen.

Jarkko Partanen, koreografi-tanssitaiteilija Partanen on helsinkiläinen koreografi ja esiintyjä, joka valmistui vuonna 2012 Teatterikorkeakoulusta, Koreografin maisteriohjelmasta. Ennen tätä hän on opiskellut Labanissa, Lontoossa ja MA SODA – ohjelmassa, Berliinissä. Hän työskentelee kehojen, koreografian ja yhteiskunnallisten ilmiöiden kanssa. Partasen koreografista tuotantoa on esitetty suomessa mm. Zodiak – Uudentanssin keskuksessa. Hänen maisterin lopputyönsä Kommandobiisi aka Space Invaders on kiertänyt sekä suomessa että ulkomaalaisilla festivaaleilla (Helsinki, Tallinna, Amsterdam, Porto, Hanko, Pyhäjärvi 2012 - 2013). Partanen on ollut Todellisuuden tutkimuskeskuksen jäsen vuodesta 2011.

Linda Priha, tanssitaiteilija Priha on tanssija ja koreografi sekä tanssin ja esitystaiteen monityöläinen. Hän on valmistunut tanssitaiteen maisteriksi Teatterikorkeakoulusta vuonna 2008. Prihan työskentelyssä keskeistä on kokonaisvaltainen kehollisuus ja ihmisyys sekä vallitsevien todellisuuskäsitysten ja olemassaolon tapojen haastaminen niin taiteessa kuin yksityisenä ihmisenäkin. Prihan viimeisin oma teos on cycles per second koreografia ja tällä hetkellä hän työskentelee esiintyjänä drag-taidetta tutkivassa Just Queens -teoksessa. Omien soolo- ja ryhmäkoreografioiden lisäksi Priha on toiminut esiintyjänä Todellisuuden tutkimuskeskuksessa sekä tanssijana mm. Jouni Järvenpään, Tomi Paasosen, Jyrki Karttusen, Pipaluk Supernovan ja William Petit’n koreografioissa. Lisäksi Priha on yksi Vivarium kollektiivin perustajajäsenistä ja kirjoittaa tanssista tanssin verkkolehteen liikekieli.com’iin. Priha on yksi Skiing on skin-festivaalin järjestäjistä Suomessa ja opettaa kontakti-improvisaatiota monilla festivaaleilla ympäri maailmaa.

Talvikki Eerola, teatteri-ilmaisun ohjaaja, esitystaiteilija Talvikki Eerola (s.1988) on vuonna 2012 Metropolia Ammattikorkeakoulusta valmistunut teatteri-ilmaisun ohjaaja, jolla on laaja kokemus esittävän taiteen kentältä. Hän työskentelee aktiivisesti produktioissa näyttelijänä, tanssijana ja muusikkona. Esiintymistyön lisäksi Eerola opettaa teatteri-ilmaisua lapsille ja aikuisille. Vuonna 2012 Eerola perusti ryhmän, joka tekee kaupunkitilaan sijoittuvia kaupunkilaisia osallistavia esityksiä, joissa yhdistyvät musiikki, teatteri ja tanssi. Eerola esiintyy laulajana ja pianistina trio-kokoonpanossa, jossa hän myös sanoittaa ja säveltää. Vuodesta 2012 lähtien Eerola on ollut esitystaiteen ryhmä Todellisuuden tutkimuskeskuksen jäsen. 2012-2013 Eerola on mukana tutkimussuunnitelmassa Utooppinen todellisuus (projekteissa Lasten valta ja Utopiakonsultaatio), jossa hän toimii esiintyjänä, työpajaohjaajana ja menetelmien kehittäjänä.

Janne Pellinen, ohjaaja Janne Pellinen on helsinkiläinen teatteriohjaaja, esitystaiteilija ja lakimies, joka suorittaa parhaillaan ohjaajan maisteriopintojaan Teatterikorkeakoulussa. Hänen työnsä keskiössä ovat eetoksen, kielen ja ja kaipuun teemat, ja työssään hän on yhdistellyt teatteria, dokumentaarisuutta ja installaatiotaidetta. Hänen viimeisiä ohjauksiaan ovat En natt i mörkret - på spaning efter kärlekens vildaste stränder Teatteri Takomossa, Kansallisteatterin kiertue-ohjelmistoon kuuluva monologiesitys Putoava mies sekä Danten Kiirastuli Todellisuuden tutkimuskeskuksessa. Hän on ollut Todellisuuden tutkimuskeskuksen jäsen vuodesta 2008 ja toiminut myös Esitys-lehden toimituksen jäsenenä.

Tuomas Laitinen, esitystaiteilija ja ohjaaja Tuomas Laitinen on esitystaiteilija ja ohjaaja, jolle esitys on äärimmäisen todellinen tila. Hän työskentelee erityisesti yleisön keholliseen osallistumiseen perustuvien uusien esitysmuotojen parissa; tällä hetkellä rakkauden, lasten, kreikkalaiseen mytologian, vaistojen, rituaalin, askeesin, perheen ja ei minkään kautta. Hän on työskennellyt viimeiset kymmenen vuotta Todellisuuden tutkimuskeskuksessa ja muualla esittävän taiteen vapaalla kentällä. Laitinen on Esitys-lehden perustajajäsen ja kirjoittaa ahkerasti siihen ja muihin julkaisuihin.In everyday life the artist – just like everyone else – is often confronted with a myriad of obstacles and distractions. They might even wish that they could escape somewhere, to a place of peace where one could think and create undisturbed.

The Art Prison – Other Kind of Circumstances studies ascetic alternatives to an artist residency. The project borrows the model for residency directly from prison. Through this the Art Prison experiments with performance spaces that are based on isolation, reduction of stimulus and asceticism, aimed to empower the artists and increase their creativity.

The parameters of the imprisonment are crafted according to the needs of the artist. The are agreed upon in the Art Trial, were the artist is sentenced to prison based on their confession. The artist pleads for a specific length for the imprisonment in addition to which several other limitations are decided upon: diet, dining arrangements, outings, the use of technology etc. These vary depending on the prisoner. What kind of prison do they need? What enables their creativity to flourish and peace of mind to enter?

The cell is stripped of unnecessary things. It is furnished with a bed, table and chair. The rest - the few objects that really are needed - will the prisoner bring. During the imprisonment they will follow the rules created by themselves and enforced by the Art Court.

The first prototype of The Art Prison was executed for invited prisoners in 20th-25th April 2014. Read here the entries of the guards. The first Art Court was organized on Black Friday 18th April and when eight artist were sentenced to prison. The first Art Prison was closed on 25th April 2014. Read about the feedback and feelings experienced during the prison time from here. Next Art Prison will be organized in from June 1st to 14th 2015. Then everyone interested has possibility to participate and boost one's creativity, against a small fee.

After the prototype, in 2015, the doors of the prison will be opened national artists and finally for artists from abroad. From 2016 onwards the Art Prison will operate as an independent and permanent alternative artist residency programme.

  Working group

Head of research: Eero-Tapio Vuori, theatre director, performance and ritual artist Vuori is a theatre director, performance and ritual artist who specializes in performances that deal with people’s cognition, dreams, death and archaic worldviews. His trademark is alternative performances which are based on a new kind of performance language and way of thinking. During his career Vuori has worked as both a director within traditional theatre and as a freelance performance artist among experimental forms of performance. Additionally he has produced and taught theatre in Mozambique for over ten years. He is currently working as a lecturer in directing at the Theatre Academy of Helsinki. Vuori is a founding member of Reality Research Center.

Jarkko Partanen Partanen is a choreographer and performer from Helsinki. He graduated with a Master of Arts degree in 2012 from the Theatre Academy of Helsinki’s Choreography Degree Programme. Before attending the Theatre Academy he studied in Trinity Laban Conservatoire in London and in the MA SODA programme in Berlin. He works with bodies, choreographies and social phenomena. Partanen’s choreographies have been performed in Finland among others in Zodiak – the Center of New Dance. His master’s thesis Kommandobiisi aka Space Invaders has toured in festivals both in Finland and abroad (Helsinki, Tallinn, Amsterdam, Porto, Hanko, Pyhäjärvi 2012 - 2013). Partanen has been a member of Reality Research Center since 2011.

Linda Priha Priha is a dancer and choreographer as well as freelancer in the field of dance and performance art. She graduated with a Master of Arts in dance from the Theatre Academy of Helsinki in 2008. Her art and life focuses on overall body awareness and humanity as well as challenging the predominant conceptions of reality and ways of being. Priha’s latest work is a choreography called cycles per second. She is currently also working as a performer in a performance called Just Queens, which studies drag art. As well as her own solo and group choreographies, Priha has also worked as a performer in productions by Reality Research Center and as a dancer in choreographies by Jouni Järvenpää, Tomi Paasonen, Jyrki Karttunen, Pipaluk Supernova and William Petit, among others. She is one of the founding members of Vivarium collective. She also writes about dance for the online dance journal liikekieli.com, is one of the organisers of the Skiing on skin festival in Finland, and teaches contact improvisation at festivals around the world.

Talvikki Eerola Eerola graduated as a drama instructor from Metropolia University of Applied Sciences in 2012. She has a wide experience in the field of performing arts and is actively working as an actress, dancer and musician. In addition to her work in performances she also teaches drama studies to children and adults. In 2012 Eerola founded a group which produces participatory performances which combine theatre, music and dance in public spaces around the city. She performs as a singer, pianist and songwriter in a musical trio, and since 2012 she has been part of Reality Research Center’s Utopian Reality project as a performer, instructor and developer of methodologies.

Janne Pellinen Pellinen is a theatre director, performance artist and lawyer from Helsinki who is currently studying for a master’s degree in theatre directing at the Theatre Academy of Helsinki. His work deals with the themes of ethos, language and longing and combines theatre, documentary and installations. His latest directions are En natt i mörkret - på spaning efter kärlekens vildaste stränder in Teatteri Takomo, the monologue performance Putoava mies (A Falling man) in the touring repertoire of the Finnish National Theatre, and Dante’s Purgatory in Reality Research Center. He has been a member of Reality Research Center since 2008 and participated as a member of the editorial staff of the Finnish magazine Esitys.

Tuomas Laitinen Tuomas Laitinen is a live artist and a director, who finds performance as an extremely real state. His work consists mainly of inventing new forms of performance which are based on bodily participation of the audience. At the moment he works with love, children, Greek mythology, primal instincts, ritual, asceticism, family and nothing. He has been working for the past ten years mainly in Reality Research Center and in other independent theatre and performance groups. He is a founding member of Esitys-magazine and writes to it and other publications regularly.