taidevankila_merkkijateksti_sitaatti_vaaka.jpg

Työskenteletkö olennaisen kanssa?Onko sinulla aikaa ajatella, mikä on taiteessasi tärkeintä? Olisiko parempi, jos joku pakottaisi sinut siihen?

Taidevankila on Todellisuuden tutkimuskeskuksen uudenlainen askeettinen taiteilijaresidenssi, joka lainaa muotonsa vankilalta. Se on eristykseen, ärsykkeiden vähentämiseen ja askeesiin perustuva esitysympäristö, jonka tarkoituksena on vaikuttaa voimaannuttavasti osallistujien taiteelliseen työskentelyyn, mahdollisesti keskittyneisyyttä, kiireettömyyttä ja luovuutta lisäten.

Tämän vuoden Taidevankila-residenssijakso järjestetään 1.–14.6.2015.

Haku Taidevankilaan on auki kaikille 1.–30.4.2015. Saamattomuutensa, keskittymisvaikeutensa, puutteellisen ajanhallintansa tai jonkin muun taiteelliseen työskentelyyn liittyvän ongelmansa tunnustavan hakijan on henkilökohtaisesti ilmoitettava tilanteestaan ohessa olevalla tunnustuslomakkeella. Lomake lähetetään sähköisesti 30.4. mennessä osoitteeseen info@todellisuus.fi.

Hakemuksessaan hakijan on syytä miettiä minkälaisen vankilan juuri hän haluaa? Mitä hän tarvitsee oman luovuutensa käynnistämiseksi tai mielenrauhansa saavuttamiseksi?

Vankeuteen hakevat kutsutaan Taidetuomioistuimen oikeudenkäyntiin 30. ja 31.5.2015.

Lisätietoja hakumenettelystä löytyy täältä.

Taidevankila_sellit5Taidevankila sijaitsee Keravanjärven rannalla Louhelan leirikeskuksessa. Vankilassa on kuusi selliä 1–2 hengelle ja yksi ryhmäselli 16 hengelle. Vankilaan voi hakea yksin, työparina tai työryhmänä. Tarjolla on haettavaksi yhden, kolmen ja seitsemän vuorokauden vankilajaksoja. Vankilan ja vankien ylläpidon kattamiseksi vankeudesta veloitetaan seuraavasti:

1 vrk / 30 € / hlö 3 vrk / 70 € / hlö 7 vrk / 150 €/ hlö

Haluatko mukaan?

Mikäli olet kiinnostunut, täytä tunnustuslomake  ja lähetä se osoitteeseen info@todellisuus.fi 30.4.2015 mennessä.

Varaa paikkasi pian, tilaa on rajoitetusti!

Do you work with the essential? Do you have time to think what is the most important in your art? What if someone would force you into it?

The Art Prison is a new kind of artist residency organized by Reality Research Center in Finland. It borrows the model for a recidency from prison. It is a performance environment based on isolation, the reduction of stimulus and asceticism aimed to empower the artists and increase their creativity.

This year the Art Prison residency period is organized between June 1st and 14th.

The call for applications is open for everyone between April 1st and 30th. The applicant has to confess his or her inefficiency, lack of time management or some other problem in his or her artistic work by filling in the confession form. The form has to be sent toinfo@todellisuus.fi by April 30th.

The applicant should consider what kind of prison he or she wants? What he or she needs for initiating one's own creativity and gaining peace of mind?

The applicants are invited to the trials of the Art Court on Saturday May 30th and Sunday May 31st.

More information about the application procedure from here.

Taidevankila_sellit5The Art Prison is situated at the shore of Keravanjärvi (Lake of Kerava) in Louhelan leirikeskus. There are 6 cells for one to two persons and one group cell for 16 persons. You can apply to the prison as a single, couple or working group. There are three different periods of imprisonment available: one, three and seven days. To cover the costs of the prison and taking care of the prisoners we charge the following prices:

1 day / 30 € / person 3 days / 70 € / person 7 days / 150 € / person

Do you want to join us?

If you are interested, fill in the confession form and send it to info@todellisuus.fi by April 30th.

Reserve your place soon, there are limited spaces.