taidevankila_merkkiosa_sitaatti1.png

Työskenteletkö olennaisen kanssa?Onko sinulla aikaa ajatella sitä, mikä on taiteessasi tärkeintä? Olisiko parempi, jos joku pakottaisi sinut siihen?

Taidevankila on Todellisuuden tutkimuskeskuksen uudenlainen askeettinen taiteilijaresidenssi, joka lainaa muotonsa vankilalta. Se on eristykseen, ärsykkeiden vähentämiseen ja askeesiin perustuva esitysympäristö, jonka tarkoituksena on vaikuttaa voimaannuttavasti osallistujien taiteelliseen työskentelyyn, mahdollisesti keskittyneisyyttä, kiireettömyyttä ja luovuutta lisäten. Tämän vuoden Taidevankila-residenssijakso järjestettiin 1.–14.6.2015.

Haku Taidevankilaan oli auki kaikille 1.–30.4.2015. Saamattomuutensa, keskittymisvaikeutensa, puutteellisen ajanhallintansa tai jonkin muun taiteelliseen työskentelyyn liittyvän ongelmansa tunnusti kokonaisuudessaan 27 hakijaa.

Taidetuomioistuin järjesti oikeudenkäynnit Esitystaiteen keskuksella 30. ja 31.5.2015. Oikeudenkäynnissä hakijan tunnustus vahvistettiin ja hakija tuomittiin omaa tarvettaan vastaavaksi ajaksi Taidevankilaan. Hakijalla oli mahdollisuus itse anoa tarpeelliseksi katsomiaan olosuhteita rangaistuksensa suorittamiselle. Rangaistus oli mahdollista kärsiä joko yksilö-, pari- tai ryhmävankeutena. Tämän lisäksi hakijan oli mahdollista määritellä tietyissä puitteissa muita rangaistuksen reunaehtoja: kuten ruokavalion, ulkoilumahdollisuudet, työ- ja/tai ruokapalvelun, yhteisruokailun, saniteettikäytännöt, sekä sallitun teknologian määrän.

Taidevankila – Askeettinen residenssi | The Art Prison – Ascetic Residence from Todellisuuden tutkimuskeskus on Vimeo.

Seuraava Taidevankila järjestetään kesäkuussa 2016. Haku sinne avataan huhtikuussa 2016.

Esseisti Antti Nylén kirjoitti vankeudestaan: Olen toista vuorokautta vankeudessa. Teen täällä työtäni.Kolmannen päivän vankilamietteeni ovat valoista. Ihana vapauden tunne.Taiteen tekemiseen kuuluu paitsi erityislaatuinen onnellisuus, myös erityislaatuinen kärsimys, ja tästä taidevankilassakin on viime kädessä kysymys.

Taidevankilan prototyyppi järjestetiin huhtikuussa 2014. Lue täältä vartijoiden ja vankien merkintöjä ja ajatuksia vankeuden ajalta. Ensimmäinen Taidetuomioistuimen istunto järjestettiin pitkänä perjantaina 18.4.2014, jolloin kahdeksan taiteilijaa tuomittiin taidevankeuteen. Taidevankilan ensimmäinen kokeilu päättyi 25.4.2014. Tunnelmia vankilasta: Taidevankila aloitti toimintansa pääsiäissunnuntaina Taidevankila sulkeutui

Työryhmä:

Tutkimusvastaava: Eero-Tapio Vuori, teatteriohjaaja, esitys- ja rituaalitaiteilija Vuori on teatteriohjaaja, esitys- ja rituaalitaiteilija, joka on erikoistunut ihmisen tajuntaa, unia, kuolemaa ja arkaaista maailmankuvaa käsittelevien esitysten ohjaamiseen. Hänen tavaramerkkinsä ovat teatterin valtavirrasta poikkeavat, uudenlaiseen esityskieleen ja ajatteluun perustuvat teokset. Vuori on värikkään uransa aikana työskennellyt ohjaajana sekä kiinnitettynä ohjaajana perinteisessä teatterissa (Kajaanin kaupunginteatteri), että freelancerina kokeellisten esitysmuotojen parissa (Todellisuuden tutkimuskeskus, Kiasma-teatteri, Kuriton Company, Teatteri Naamio ja Höyhen). Lisäksi hän on yli kymmenen vuoden ajan tehnyt ja opettanut teatteria Mosambikissa. Tällä hetkellä hän toimii ohjaajantyön lehtorina Teatterikorkeakoulussa. Vuori on Todellisuuden tutkimuskeskuksen perustajajäsen.

Jarkko Partanen, koreografi-tanssitaiteilija Partanen on helsinkiläinen koreografi ja esiintyjä, joka valmistui vuonna 2012 Teatterikorkeakoulusta, Koreografin maisteriohjelmasta. Ennen tätä hän on opiskellut Labanissa, Lontoossa ja MA SODA – ohjelmassa, Berliinissä. Hän työskentelee kehojen, koreografian ja yhteiskunnallisten ilmiöiden kanssa. Partasen koreografista tuotantoa on esitetty suomessa mm. Zodiak – Uudentanssin keskuksessa. Hänen maisterin lopputyönsä Kommandobiisi aka Space Invaders on kiertänyt sekä suomessa että ulkomaalaisilla festivaaleilla (Helsinki, Tallinna, Amsterdam, Porto, Hanko, Pyhäjärvi 2012 - 2013). Partanen on ollut Todellisuuden tutkimuskeskuksen jäsen vuodesta 2011.

Linda Priha, tanssitaiteilija Priha on tanssija ja koreografi sekä tanssin ja esitystaiteen monityöläinen. Hän on valmistunut tanssitaiteen maisteriksi Teatterikorkeakoulusta vuonna 2008. Prihan työskentelyssä keskeistä on kokonaisvaltainen kehollisuus ja ihmisyys sekä vallitsevien todellisuuskäsitysten ja olemassaolon tapojen haastaminen niin taiteessa kuin yksityisenä ihmisenäkin. Prihan viimeisin oma teos on cycles per second koreografia ja tällä hetkellä hän työskentelee esiintyjänä drag-taidetta tutkivassa Just Queens -teoksessa. Omien soolo- ja ryhmäkoreografioiden lisäksi Priha on toiminut esiintyjänä Todellisuuden tutkimuskeskuksessa sekä tanssijana mm. Jouni Järvenpään, Tomi Paasosen, Jyrki Karttusen, Pipaluk Supernovan ja William Petit’n koreografioissa. Lisäksi Priha on yksi Vivarium kollektiivin perustajajäsenistä ja kirjoittaa tanssista tanssin verkkolehteen liikekieli.com’iin. Priha on yksi Skiing on skin-festivaalin järjestäjistä Suomessa ja opettaa kontakti-improvisaatiota monilla festivaaleilla ympäri maailmaa.

Talvikki Eerola, teatteri-ilmaisun ohjaaja, esitystaiteilija Talvikki Eerola (s.1988) on vuonna 2012 Metropolia Ammattikorkeakoulusta valmistunut teatteri-ilmaisun ohjaaja, jolla on laaja kokemus esittävän taiteen kentältä. Hän työskentelee aktiivisesti produktioissa näyttelijänä, tanssijana ja muusikkona. Esiintymistyön lisäksi Eerola opettaa teatteri-ilmaisua lapsille ja aikuisille. Vuonna 2012 Eerola perusti ryhmän, joka tekee kaupunkitilaan sijoittuvia kaupunkilaisia osallistavia esityksiä, joissa yhdistyvät musiikki, teatteri ja tanssi. Eerola esiintyy laulajana ja pianistina trio-kokoonpanossa, jossa hän myös sanoittaa ja säveltää. Vuodesta 2012 lähtien Eerola on ollut esitystaiteen ryhmä Todellisuuden tutkimuskeskuksen jäsen. 2012-2013 Eerola on mukana tutkimussuunnitelmassa Utooppinen todellisuus (projekteissa Lasten valta ja Utopiakonsultaatio), jossa hän toimii esiintyjänä, työpajaohjaajana ja menetelmien kehittäjänä.

Janne Pellinen, ohjaaja Janne Pellinen on helsinkiläinen teatteriohjaaja, esitystaiteilija ja lakimies, joka suorittaa parhaillaan ohjaajan maisteriopintojaan Teatterikorkeakoulussa. Hänen työnsä keskiössä ovat eetoksen, kielen ja ja kaipuun teemat, ja työssään hän on yhdistellyt teatteria, dokumentaarisuutta ja installaatiotaidetta. Hänen viimeisiä ohjauksiaan ovat En natt i mörkret - på spaning efter kärlekens vildaste stränder Teatteri Takomossa, Kansallisteatterin kiertue-ohjelmistoon kuuluva monologiesitys Putoava mies sekä Danten Kiirastuli Todellisuuden tutkimuskeskuksessa. Hän on ollut Todellisuuden tutkimuskeskuksen jäsen vuodesta 2008 ja toiminut myös Esitys-lehden toimituksen jäsenenä.

Tuomas Laitinen, esitystaiteilija ja ohjaaja Tuomas Laitinen on esitystaiteilija ja ohjaaja, jolle esitys on äärimmäisen todellinen tila. Hän työskentelee erityisesti yleisön keholliseen osallistumiseen perustuvien uusien esitysmuotojen parissa; tällä hetkellä rakkauden, lasten, kreikkalaiseen mytologian, vaistojen, rituaalin, askeesin, perheen ja ei minkään kautta. Hän on työskennellyt viimeiset kymmenen vuotta Todellisuuden tutkimuskeskuksessa ja muualla esittävän taiteen vapaalla kentällä. Laitinen on Esitys-lehden perustajajäsen ja kirjoittaa ahkerasti siihen ja muihin julkaisuihin.

Do you work with the essential? Do you have time to think what is the most important in your art? What if someone would force you into it?

Art Prison is a new kind of artist residency organized by Reality Research Center. It borrows the model for a residency from prison. It is a performance environment based on isolation, the reduction of stimulus and asceticism aimed to empower the artists and increase their creativity. This year the Art Prison residency period was organized between June 1st and 14th 2015.

The callfor applications was open for everyone between April 1st and 30th 2015. All together 27 applicants confessed their inefficiency, lack of time management or some other problem in his or her artistic work.

The Art Court organized trials for the applicants in Performance Center Eskus on Saturday May 30th and Sunday 31st. In the trial applicant’s confession was confirmed and the applicant was sentenced to the Art Prison for the time period he or she needs. For his or her imprisonment, the applicant had a possibility to apply for special conditions, which he or she estimates as necessary. The punishment could be carried out either as a single, couple or group imprisonment. Additionally, the applicant had the possibility to define other punishments in certain settings: such as the diet, outdoor activities, work and/or food service, common breakfast, lunch and dinner, sanitary practices and the amount of allowed technology.

Taidevankila – Askeettinen residenssi | The Art Prison – Ascetic Residence from Todellisuuden tutkimuskeskus on Vimeo.

Next Art Prison will be organized in June 2016. The call for applications will be opened in April 2016.

The first prototype of The Art Prison is executed for invited prisoners in 20th-25th April 2014. Read here the entries of the guards. The first Art Court was organized on Black Friday 18th April and when eight artist were sentenced to prison. The first Art Prison was closed on 25th April 2014. Read about the feedback and feelings experienced during the prison time from here.

Working group

Head of research: Eero-Tapio Vuori, theatre director, performance and ritual artist Vuori is a theatre director, performance and ritual artist who specializes in performances that deal with people’s cognition, dreams, death and archaic worldviews. His trademark is alternative performances which are based on a new kind of performance language and way of thinking. During his career Vuori has worked as both a director within traditional theatre and as a freelance performance artist among experimental forms of performance. Additionally he has produced and taught theatre in Mozambique for over ten years. He is currently working as a lecturer in directing at the Theatre Academy of Helsinki. Vuori is a founding member of Reality Research Center.

Jarkko Partanen Partanen is a choreographer and performer from Helsinki. He graduated with a Master of Arts degree in 2012 from the Theatre Academy of Helsinki’s Choreography Degree Programme. Before attending the Theatre Academy he studied in Trinity Laban Conservatoire in London and in the MA SODA programme in Berlin. He works with bodies, choreographies and social phenomena. Partanen’s choreographies have been performed in Finland among others in Zodiak – the Center of New Dance. His master’s thesis Kommandobiisi aka Space Invaders has toured in festivals both in Finland and abroad (Helsinki, Tallinn, Amsterdam, Porto, Hanko, Pyhäjärvi 2012 - 2013). Partanen has been a member of Reality Research Center since 2011.

Linda Priha Priha is a dancer and choreographer as well as freelancer in the field of dance and performance art. She graduated with a Master of Arts in dance from the Theatre Academy of Helsinki in 2008. Her art and life focuses on overall body awareness and humanity as well as challenging the predominant conceptions of reality and ways of being. Priha’s latest work is a choreography called cycles per second. She is currently also working as a performer in a performance called Just Queens, which studies drag art. As well as her own solo and group choreographies, Priha has also worked as a performer in productions by Reality Research Center and as a dancer in choreographies by Jouni Järvenpää, Tomi Paasonen, Jyrki Karttunen, Pipaluk Supernova and William Petit, among others. She is one of the founding members of Vivarium collective. She also writes about dance for the online dance journal liikekieli.com, is one of the organisers of the Skiing on skin festival in Finland, and teaches contact improvisation at festivals around the world.

Talvikki Eerola Eerola graduated as a drama instructor from Metropolia University of Applied Sciences in 2012. She has a wide experience in the field of performing arts and is actively working as an actress, dancer and musician. In addition to her work in performances she also teaches drama studies to children and adults. In 2012 Eerola founded a group which produces participatory performances which combine theatre, music and dance in public spaces around the city. She performs as a singer, pianist and songwriter in a musical trio, and since 2012 she has been part of Reality Research Center’s Utopian Reality project as a performer, instructor and developer of methodologies.

Janne Pellinen Pellinen is a theatre director, performance artist and lawyer from Helsinki who is currently studying for a master’s degree in theatre directing at the Theatre Academy of Helsinki. His work deals with the themes of ethos, language and longing and combines theatre, documentary and installations. His latest directions are En natt i mörkret - på spaning efter kärlekens vildaste stränder in Teatteri Takomo, the monologue performance Putoava mies (A Falling man) in the touring repertoire of the Finnish National Theatre, and Dante’s Purgatory in Reality Research Center. He has been a member of Reality Research Center since 2008 and participated as a member of the editorial staff of the Finnish magazine Esitys.

Tuomas Laitinen Tuomas Laitinen is a live artist and a director, who finds performance as an extremely real state. His work consists mainly of inventing new forms of performance which are based on bodily participation of the audience. At the moment he works with love, children, Greek mythology, primal instincts, ritual, asceticism, family and nothing. He has been working for the past ten years mainly in Reality Research Center and in other independent theatre and performance groups. He is a founding member of Esitys-magazine and writes to it and other publications regularly.