Rituaalitaidetyöpaja.jpg

Työpajassa tutustutaan erilaisiin taiteellisessa prosessissa hyödyllisiin tajunnallisiin harjoitteisiin, työkaluihin ja menetelmiin, sekä harjoitellaan käytännössä näiden harjoitteiden ja työkalujen soveltamista omassa taiteellisessa työssä. Työpajassa tutustutaan myös erilaisiin käsityksiin tajunnallisuudesta, sekä opitaan tietoisesti säätämään omaa tajuntaansa taiteellisen prosessin vaatimalla tavalla. Osallistujat oppivat myös pohtimaan ja hahmottamaan maailman ja tajunnan välistä monimutkaista vuorovaikutusta.

  • Buto-, zen-, meditaatio- ja kehotyöskentely
  • Hypnoosi-, suggestio- ja deriveharjoitteet
  • Arkaainen tajunnallisuus, animismi ja shamanismi
  • Ulmanilaisen uniryhmän metodi
  • Kelluntatankkityöskentely

Tämä työpaja sopii erityisesti taidekoulutuksen yhteyteen tai luovan alan ammattilaisille. Opettajina ovat tajunnallisen työskentelyn ammattilaiset.