Käyttötarkoitus:Utooppinen ympäristön testaaminen ja uusien käyttötapojen löytäminen.

Käyttöohje: Tarkastele kaikkea ympärilläsi olevaa materiaalina: ihmisiä, keskusteluja, kalustusta, ääniä... Ota kohteeksesi jokin ympäristön osa ja keksi koe, jonka voisit sille tehdä. Hahmota kokeiden kautta uudenlaisia ympäristön käyttömahdollisuuksia.

Purpose:

To test the environment and come up with new uses for it.

Instructions:

Look at everything around you as material: people, social structures, conversations, furniture... Focus on some aspect of the environment and come up with a way to test its potentials. Try to create new ways of using what you have.