Utopiakonsultaatio_grundtvig1.jpg

Voiko taide koskaan ylittää kokemusta todellisuudesta? Tai miten todellisuuden voi kokea taiteena? Tätä pohtivat joukko sosiaalialan työntekijöitä Ranskasta, Belgiasta, Italiasta ja Tanskasta TTK:n harjoitustilassa marraskuun lopulla 2013. Heille Talvikki Eerola ja Risto Santavuori vetivät sarjan utopiakonsultaatioita osana Elinikäisen oppimisen Grundtvig-hankkeen Suomen vierailuviikkoa. Viikon järjestäjinä olivat Helsingin diakonissalaitos ja Kulttuuria kaikille -palvelu.

Utopiakonsultaation metodi perustuu havainnointiin ja omien havaintojen tutkimiseen. Viikon aikana ryhmälle jaettiin kokonaisuudessaan viisi erilaista työkalua, joiden avulla voi ohjata omaa havainnointiaan. Havainnoinnin taustalla on ajatus siitä, että oma tapa katsoa ympäristöä kertoo jotain itsestä. Keho ja mieli ohjaa sitä, mihin ympäristössä kiinnittää huomiota. Se mikä heijastuu ympäristöstä on osa itseä ja samalla itse on osa ympäristöä.

Tämä pätee myös toisen ihmisen kohtaamiseen. Jokaisella on omat ajatukset maailmasta. Yhdessä toisen ihmisen maailmaa katsoessa voi oppia jotain uutta. Kummallekin tärkeistä asioista voi alkaa luoda yhteistä maailmaa ja todellisuutta. Tämän prosessin tiedostaminen mahdollistaa todellisuuden muuttamisen taiteeksi. Toisin sanoen, kun ollaan tietoisia siitä, miten todellisuutta luodaan itse tai yhdessä jonkun kanssa, voidaan todellisuudesta tehdä taidetta. Taide tuo näkyväksi sitä, miten maailmaa katsotaan.

Suomen Grundtvig-viikon vieraille jaetut työkalut todellisuuden uudelleen luomiseen olivat: 1. Vihje 2. Portti 3. Teko, joka muuttaa maailmaa 4. Lahja 5. Lähde

Vihje avaa uusia näkökulmia ympäristöön. Työkalu kehoittaa tarkkailemaan ympäristöä ja pysähtymään huomiota kutsuvien asioiden kohdalle, on se sitten roska, varjo, valo tai särö seinässä. Vihjeitä löytää, kun kulkee ja antaa katseen harhailla, ilman mitään ennakko-odotuksia. Kun vihjeen löytää kannattaa sen kanssa jäädä hetkeksi leikkimään, ottaa siitä kuva, kirjoittaa ylös sen herättämiä ajatuksia ja seurata mihin se johdattaa, minkälaisia näköaloja se antaa todellisuuteen.

Portti nimensä mukaisesti johdattaa löytämään uusia todellisuuksia. Portti voi olla omassa ympäristössä mikä tahansa rakenne, joka kutsuu astumaan läpi. Kun portin on löytänyt voi kulkea sen läpi ja tarkkailla, miten se muuttaa omaa olemista. Mitä itsessä ja ympäristössä tapahtuu kun portista kulkee? Entä mitä tapahtuu, kun siitä kulkee yhdessä jonkun kanssa?

Teko, joka muuttaa maailmaa on työväline, joka kehoittaa keksimään pieniä ympäristöä muuttavia tekoja. Teko voi olla muutos omaan tapaan toimia, roskan nostaminen kadulta, tanssi kesken kävelyn tai hymy tuntemattomalle ihmiselle. Teon ei tarvitse muuttaa koko maailmaa vaan riittää, että se vaikuttaa omaan kokemukseen todellisuudesta. Teon voi myös tehdä yhdessä jonkun kanssa ja jakaa siitä syntyvä kokemus.

Lahjan avulla kohdataan toinen ihminen ja tarjotaan tälle osa ympäristöstä ja omasta todellisuudesta. Lahjan ei tarvitse olla materiaalista. Se voi olla ajatus, teko tai huomio, joka herättää lahjan antajassa tunteen, jonka haluaa jakaa toisen kanssa. Lahjan antamisen hetki luo sen antajan ja saajan välille yhteisen todellisuuden.

Lopuksi Lähde on työkalu, jonka avulla ympäristöstä voi etsiä erilaisia ilon, toivon, ideoiden, valon tai minkä tahansa lähteitä. Lähteen avulla ympäristöään havainnoidessa voi kysyä, mikä asia tuottaa iloa, toivoa tai ideoita sillä hetkellä.

Kokonaisuudessaan utopiakonsultaatiossa jaetut käsitteelliset työkalut ovat välineitä ohjata ja säätää tapaa havainnoida ympäristöä. Kun havaitsemisen tapa ja sisältö muuttuu, muuttuu kokemus todellisuudesta. Työkaluilla pystyy antamaan ympäristölle uusia merkityksiä ja arvostuksia sekä kokemaan luomisen hetkiä. Todellisuus itsessään muuttuu taiteeksi.

Konsultaatioihin osallistuneet Grundtvig-viikon vieraat totesivatkin, että vievät työkalut mukanaan. Osallistujat kokivat, että viikon aikana tehdyt harjoitukset saavat huomioimaan toisia ihmisiä ja ympäristöä.

Todellisuuden tarjoamat mahdollisuudet taiteelle ovat rajattomat. Näiden mahdollisuuksien tutkiminen jatkuu TTK:ssa edelleen Toisaalla, samaan aikaan -tutkimussuunnitelmassa.

Saara Moisio Tiedottaja, TTK

Comment