Vuosina 2014 ja 2015 Todellisuuden tutkimuskeskus kysyy, minkälaisia vaihtoehtoisia todellisuuksia on olemassa? Minkälaisen todellisuuden itse rakennamme? Miltä todellisuutemme näyttää jonkun toisen silmin? Mitä tapahtuu toisaalla samaan aikaan, kun me elämme omaa todellisuuttamme? Valtaosa arkielämästämme on yhteisten sääntöjen, sopimusten ja normien määrittelemää. Näiden jaettujen ja vahvistettujen kehysten tarkoituksena on ensisijaisesti helpottaa ihmisten yhteiseloa ja yhteiskunnan toimintaa; samalla ne kuitenkin tuottavat yhdenmukaisuutta, toistuvuutta, normatiivisuutta ja mielikuvaa vallitsevan kulttuurin luomasta yhtenäisestä todellisuudesta.

Toisaalla, samaan aikaan -tutkimussuunnitelmassa halutaan tuoda esiin todellisuuksien moninaisuus. Neljän erilaisen projektin kautta katse kohdistetaan niin itseemme kuin toisiinkin. Nostetaan esiin kaikkea sitä, mikä on olemassa, mutta mikä helposti jää huomiotta. Katsojien ja kokijoiden eteen tuodaan se, mikä ei yleensä näy tai minkä ei anneta näkyä. Kaksivuotisessa tutkimussuunnitelmassa luodaan mahdollisuuksia kokeilla toisenlaisia todellisuuksia, toisenlaisia tapoja olla ja nähdä ympäröivä maailma, itsensä ja toiset ihmiset.

 

Vuonna 2015 tutkimussuunnitelma jakaantuu kolmeen projektiin:

[Category number='-1' method='excerpt' order='dsc' id='410' orderby='date'] During 2014 and 2015 Reality Research Center will enquire into the existence of alternative realities. What kind of reality do we build ourselves? What does our reality look like in someone else’s eyes? What is happening elsewhere as we live in our own realities?

Most of our daily lives are defined by common rules, contracts and norms. These shared notions are intended to make it easier for people to live together and facilitate society’s operations; in doing so, however, they produce homogeneity, normativity and an image of a common reality created by the prevailing culture.

Meanwhile, elsewhere... has a research plan which highlights the true diversity of our realities. We use four different projects to focus on others and ourselves. We turn our attention to things that exist but which are easily forgotten. The spectators are presented with issues and groups of people that are usually hidden or not allowed to be shown. We create opportunities to experiment with other kinds of realities and other ways of being and experiencing yourself, other people and the surrounding world.

 

During year 2015 the research plan is divided into three projects:

[Category number='-1' method='excerpt' order='dsc' id='410' orderby='date']