Syyskauden lopussa järjestämme kolmen päivän mittaisen tapahtuman, jonka aiheena on taiteen utooppisten mahdollisuuksien kartoittaminen ja kehittäminen. Pyrimme herättämään keskustelua siitä, mitä keinoja (esitys)taiteilijoilla on vaikuttaa ympäröivään todellisuuteen, ja miten taiteen kentällä kehitettyjä metodeja voidaan hyödyntää kentän ulkopuolella. Kutsumme tapahtumaan sekä esitystaiteen saralla työskenteleviä taiteilijoita että eri alojen harjoittajia, tutkijoita ja teoreetikoita.

Utooppinen alue koostuu alustuksista, työpajoista ja keskusteluista, jotka mahdollistavat jatkuvan dialogin sekä uusien näkökulmien, työtapojen ja yhteyksien syntymisen osallistujien välillä. Jokaisella päivällä on oma teema, jonka kautta paneudumme tiettyyn todellisuuden kehään: ensimmäisenä päivänä työskentelemme yksilön tasolla, toisena vuorovaikutuksen ja yhteisön tasolla ja kolmantena päivänä koko yhteiskunnan laajuisesti. Tarkoituksena on kehittää, kokeilla ja koota työkaluja, joiden avulla voisimme muuttaa niin itseämme kuin meitä ympäröivää todellisuutta. Yhteiskuntaa muuttavien ja luovien työkalujen kehittäminen on osa Todellisuuden tutkimuskeskuksen toimintaa vuosina 2012-2013; tämän tapahtuman kautta pyrimme sijoittamaan työskentelymme laajempaan kontekstiin.

Jokainen päivä alkaa alustuksilla, joissa kutsutut taiteilijat esittelevät omia metodejaan ja lähestymistapojaan. Alustusten jälkeen pidetään yhteinen aivoriihi, jossa jakaudutaan pienryhmiin ja etsitään erilaisia teemaan ja metodeihin liittyviä käytännön sovelluksia. Iltapäivällä kehitettyjä sovelluksia kokeillaan työpajojen, interventioiden ja julkisten tapahtumien muodossa, ja illalla palaamme yhteen keskustelemaan kokemuksista ja niiden herättämistä ajatuksista. Tavoitteena on, että erilaiset lähestymistavat, näkökulmat, työtavat ja metodit asettuvat rinnakkain altistuen keskinäiselle vuorovaikutukselle, yhteiselle kehitykselle ja kriittiselle tarkastelulle.

Aika: 29.11.-2.12.2012 Paikka: Esitystaiteen keskus Tarkempi ohjelma ilmoitetaan lokakuussa 2012.

The Utopian Zone is a cross-breed between a workshop, a seminar and a performative space. During the three-day event, we will experiment with the material that has been developed at the Reality Research Center during the year and envision new outcomes for the future. Anyone is welcome to join the process.

Time: Nov 29th - Dec 2nd 2012

Place: Reality Research Center