logo_basic_white.png

Utooppinen todellisuus on Todellisuuden tutkimuskeskuksen alulle panema kaksivuotinen hanke, joka ehdottaa ja rakentaa uusia ajatus- ja toimintamalleja arkitodellisuuden rinnalle. Tavoitteenamme on kehittää uusia elämän, ihmisyyden, yhteisön ja yhteiskunnan muotoja, jotka asettuvat aktiiviseen dialogiin vallitsevan todellisuuden kanssa ja muuttuvat vähitellen osaksi sitä. Kokonaisuus koostuu palveluista, työpajoista, tapahtumista ja osallistavista rakenteista, jotka rakentavat utopiaa eri lähtökohdista itselleen ominaisia keinoja hyödyntäen. Sovellamme taiteen marginaalin sisällä luotuja metodeja taiteen rajojen ulkopuolella ja pyrimme saamaan niiden avulla aikaan todellista yhteiskunnallista muutosta.

Utooppinen todellisuus on rakenteeltaan verkostomainen ja avoin; etsimme jatkuvasti uusia osa-alueita ja osallistujia. Jos olet kiinnostunut toiminnasta, ota yhteyttä osoitteeseen utopia@todellisuus.fi.

Utooppinen todellisuus on Todellisuuden tutkimuskeskuksen alulle panema kaksivuotinen hanke, joka ehdottaa ja rakentaa uusia ajatus- ja toimintamalleja arkitodellisuuden rinnalle. Tavoitteenamme on kehittää uusia elämän, ihmisyyden, yhteisön ja yhteiskunnan muotoja, jotka asettuvat aktiiviseen dialogiin vallitsevan todellisuuden kanssa ja muuttuvat vähitellen osaksi sitä. Kokonaisuus koostuu palveluista, työpajoista, tapahtumista ja osallistavista rakenteista, jotka rakentavat utopiaa eri lähtökohdista itselleen ominaisia keinoja hyödyntäen. Sovellamme taiteen marginaalin sisällä luotuja metodeja taiteen rajojen ulkopuolella ja pyrimme saamaan niiden avulla aikaan todellista yhteiskunnallista muutosta.

Utooppinen todellisuus on rakenteeltaan verkostomainen ja avoin; etsimme jatkuvasti uusia osa-alueita ja osallistujia. Jos olet kiinnostunut toiminnasta, ota yhteyttä osoitteeseen utopia@todellisuus.fi.