logo_services1.png

Utooppiset palvelut ehdottavat uudenlaisia mutta välttämättömiä palveluita yhteiskunnan käyttöön. Näiden palveluiden avulla voit uudistaa minääsi, arkielämääsi ja vuorovaikutuksen tapojasi; utooppisen ajattelun ja olemisen ammattilaiset johdattavat sinut kohti henkilökohtaista utooppista todellisuuttasi. Palvelut soveltuvat sekä yksilöille, ryhmille että yhteisöille; toteutukset räätälöidään kunkin asiakkaan tarpeiden pohjalta.

Jos haluat tilata palvelun, kirjoita sähköpostia osoitteeseen utopia@todellisuus.fi.

Linkit tarjottaviin palveluihin:

Utopiakonsultaatio

Itsen räätälöinti

Keskustelukonsultaatio

Tyhjäntoimitus

The Utopian Services consist of a series of new service concepts. Through these services, you can renew your persona, your everyday life and your way of interacting with others. The services are suitable for individuals, groups and communities; the service you order will be adjusted to your needs.

The Utopian Services are available from September 1st to November 25th 2012. The services can be ordered by contacting the Utopian Reception, which will be open at the Reality Research Center every Monday and Wednesday from 10 to 12 a.m.. You can also contact the reception by phone, +358 400 628 555, or by sending an email to utopia@todellisuus.fi.

Links to the individual services:

Utopia Consultation

Self Tailoring

Discussion Consultation