UtopiaKonsultaatio_lappu2_SannaUuttu.jpg

Utopiakonsultaatio on kahden tai useamman ihmisen välinen kohtaaminen. Konsultti kohtaa yksilön tai yhteisön ja pyrkii avaamaan utooppisia näköaloja tämän arkeen esityksellisten tekniikoiden avulla. Utopia syntyy vuorovaikutuksessa konsultin ja konsultoitavan välillä: se perustuu yhtäältä asiakkaan mukanaan tuomiin ajatuksiin ja kysymyksiin, toisaalta konsultin omiin metodeihin. Jokainen konsultaatio on ainutlaatuinen. Utopiakonsultaatio soveltuu yhtä lailla yksittäisille ihmisille, pariskunnille, perheille, yhteisöille, yrityksille ja organisaatioille. Konsultaatio voi koostua yhdestä tai useammasta tapaamisesta. Asiakas saa päättää konsultaation ajan ja paikan.

Vuosien 2013 ja 2014 aikana utopiakonsultaatioita on toteutettu muun muassa vanhuksille Puistolan palvelutalossa ja Helsingin diakonissalaitoksen Malmikodin asukkaille ja henkilökunnalle. Lue lisää Puistolan palvelutalossa toteutetuista utopiakonsultaatioista: Utopiakonsultaatiokokemuksia Puistolan palvelutalosta Utopiaa etsimässä - päiväkirjamerkintöjä Todellisuuden tutkimuskeskuksen Puistolan palvelutalossa toteuttamista utopiakonsultaatioista

Jos haluat varata konsultaation tai saada lisää tietoa ota yhteyttä: utopia@todellisuus.fi.

Utopiakonsultit / Työryhmä: Outi Condit, Talvikki Eerola, Saara Hannula, Jussi Johnsson, Pekko Koskinen, Minja Mertanen, Risto Santavuori ja Sanna Uuttu

Kiertuekoko: riippuu konsultaatioiden ja konsultoitavien määrästä.

Kieli: suomi tai englanti

Utopia Consultation is a performative form of encounter between two or more people. The purpose of the consultation is to open up Utopian perspectives and possibilities in relation to a person’s everyday life, identity or situation. Every consultation is unique: the form and focus of the dialogue depends on the questions or issues the customer brings with them. Utopia emerges when these questions are interwoven with the consultant’s methods.

Utopia Consultation is suitable for people of all ages and walks of life, from individuals to couples to groups and organizations. The consultation can consist either of one or a series of sessions. The location and duration depend on the customer’s needs and wishes.

If you wish to book a consultation or get more information, please send an email to utopia@todellisuus.fi.

Utopia Consultants / Working group: Outi Condit, Talvikki Eerola, Saara Hannula, Jussi Johnsson, Pekko Koskinen, Minja Mertanen, Risto Santavuori and Sanna Uuttu

People on tour: depends on the situation and number of consultations / size of the group. Language: English