P1030598.jpg

Utooppisen koulun järjestämä Museum of Goodwill -työpaja tutki viikonlopun 7.-9.9. ajan sitä, miten tehdä hyvää toisille ja mitä hyvän tekeminen tarkoittaa. Aihetta lähestyttiin sekä osaanottajien henkilökohtaisen elämän että pääasiassa taiteen kentältä otettujen esimerkkien kautta. Työskentelyn mediana olivat toisaalta hyvät teot ja toisaalta noiden hyvien tekojen reseptit, scoret tai nuotinnokset joiden avulla kuka tahansa muu voisi toistaa ja harjoittaa tehtyjä tekoja. Työpajassa käveltiin tyynyillä, perustettiin löytötavaratoimisto, tehtiin ääninauhoja ja videoita, luettiin ääneen kasveille, hymyiltiin kuorossa, annettiin rahaa ja täytettiin toiveita. Selvältä tuntui, että hyvän tekeminen liittyy läheisesti utopian käsitteeseen, ja että utopiaa käsitellessä hyvyys tulee vastaan ennemmin tai myöhemmin. Kuten englanniksi lausuttuna u-topia (ei-paikka) ja eu-topia (hyvä paikka) ovat erottamattomia, on utooppisen ajattelun historia alati käsitellyt paitsi unelmaa radikaalisti toisenlaisesta yhteiskunnasta, myös ratkaisevasti paremmasta sellaisesta. Ja kuinka hämmentävää on, että hyvän tekeminen ihmisten välistä elämää määrittävänä normina tuntuu täysin utooppiselta! Halu olla muille hyvä on kaiketi aika yleisesti jaettu, kuten myös kokemus sen toistuvasta epäonnistumisesta. Miksi teemme muita kuin hyviä tekoja?

Museum of Goodwill heijasti kaksoisvalotuksen tälle kentälle: toisaalta työpaja tuntui kirjautuvan osaksi sosiaalisten ruohonjuuritason projektien naivia innostusta ja yksinkertaisesti antavan hyvän kiertää; toisaalta se asetti taidekehyksen kautta kyseenalaiseksi sen, mitä tuo hyvä on. Työpaja päättyi museon avajaisiin – lähiviikkoina Museum of Goodwill tullaan siirtämään myös verkkoon.

Tervetuloa osallistumaan Museum of Goodwillin rakentamiseen Kiasman Esityskompostissa 7.10. klo 12-14 tai 14.10. klo 13-15. Museo Museon sisällä!

Tuomas

Comment