Utopiakonsultti_2.jpg

Utopiakonsultaatio on esityksellinen palvelu, joka perustuu konsultin ja konsultoitavan väliseen kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen. Utopiakonsultaation tarkoituksena on avata uusia mahdollisuuksia ja utooppisia näköaloja konsultoitavan ihmisen tai yhteisön arkeen, identiteettiin ja toimintaan tarkastelemalla niitä esityksellisinä tapahtumina. Jokainen konsultaatio on ainutlaatuinen ja -kertainen: konsultti rakentaa dialogin asiakkaan mukanaan tuoman materiaalin ja tarpeiden pohjalta esityksellisiä metodeja hyväksi käyttäen. Palvelu soveltuu yhtä lailla yksilöille, pariskunnille, perheille, yhteisöille ja yrityksille.

Kuka tahansa voi tilata utopiakonsultaation itselleen tai antaa sen lahjaksi läheiselleen. Yksilökonsultaatio koostuu kahdenkeskisestä kohtaamisesta asiakkaan valitsemassa paikassa, hänelle sopivana ajankohtana. Konsultaatio voi tapahtua myös puhelinkeskustelun tai kirjeenvaihdon välityksellä, mikäli asiakas niin toivoo. Yksilökonsultaation kesto vaihtelee tunnista kahteen tuntiin; hinta on 40-90€ / kerta.

Ryhmäkonsultaatio sopii erilaisille ja -kokoisille kokoonpanoille kahdesta kahteenkymmeneen ihmiseen. Konsultaation avulla voidaan käsitellä esimerkiksi ryhmän jäsenten välisiä suhteita ja asetelmia, ryhmän sisäistä ilmapiiriä tai ryhmän suhdetta sitä ympäröivään maailmaan. Utooppisesta tarkastelutavasta voi olla erityistä hyötyä muutosta haluaville tai sitä läpikäyville perheille tai yhteisöille. Ryhmäkonsultaation kesto ja konsultaatiokertojen määrä sovitaan tapauskohtaisesti. Konsultaation hinta on 100-400€ / kerta.

Utopiakonsultaation voi tilata lähettämällä sähköpostia osoitteeseen vastaanotto@todellisuus.fi.

Utopiakonsultit: Outi Condit, Talvikki Eerola, Saara Hannula, Jussi Johnsson, Pekko Koskinen, Minja Mertanen, Risto Santavuori ja Sanna Uuttu

Utopia Consultation is a performative version of common forms of consultation. The aim of the Utopian Consultant is to open new possibilities and perspectives in situations, where our thinking or behavior get stuck and where we lose the capacity to see the potential that lies in them.

The consultants use methods and techniques developed in the field of performance art. The form of the consultation varies from discussions to guided events and performative encounters. The performative frame gives the client the opportunity to try out new roles and ways of relating towards everyday life, providing them with an experience of what life could be.

The Utopia Consultation can be booked from Sept 1st onwards through the Utopian Reception or the Utopia Phone.

Consultants: Outi Condit, Talvikki Eerola, Saara Hannula, Jussi Johnsson, Pekko Koskinen, Minja Mertanen ja Sanna Uuttu.