Mannerheimintie_Helsinki-Panorama.jpg

Prototype Helsingin ja Helsingin kaupunginkirjaston yhteisessä Kaupunkiverstas –työpajasarjassa paneuduttiin keskiviikkona 25.9. TTK:n vetämänä Kokeelliseen kaupunkikulttuuriin. Prototype Helsinki on kattoverkosto pienille kaupunkiliikkeille. Sen tavoitteena on kommunikaation helpottaminen eri liikkeiden ja kaupungin virkamiesten välillä. Unelmana on, että pienet ja aktiiviset kaupunkiliikkeet olisivat jatkuvasti mukana kaupungin suunnittelussa ja päätöksenteossa kaupunkilaisten äänenä ja asiantuntijoina. Keskiviikon työpajassa osallistujat pohtivat minkälaisista rakenteista ja tasoista kaupunki koostuu, millä tasolla itse toimii, mihin haluaisi vaikuttaa ja minkälaisia uusia käyttötapoja ja -ohjeita eri kaupunkitiloille voisi kehittää. Työpajan tuloksena kaupunki osoittautui fyysiseksi ja henkiseksi tilaksi, jota jakavat erilaiset vastakkainasettelut: yksityinen – julkinen, arki – juhla, luonto – rakennettu ympäristö.

Kaupungissa olemista ja liikkumista määrittelevät säännöt ja rajoitukset sekä arkkitehtuuri, raha, byrokratia ja kulkureitit. Kaupunkitilaan kuuluvat tietyt asenteet, rytmit ja aistiärsykkeet. Vaikka Helsinkiin on viimeisen kolmen vuoden aikana syntynyt paljon uutta kaupunkiaktivismia, todettiin työpajassa kaupunki kuitenkin yleisvaikutelmaltaan edelleen melko autioksi.

Kaupungin elävöittämiseen haluttiin vaikuttaa muun muassa rajoitteiden ja lokeroinnin purkamisella, vapauden lisäämisellä ja kestävän kehityksen edistämisellä. Ihmisten tulisi enemmän sekoittua keskenään riippumatta koulutus- ja kansallisuustaustastaan. Rakentamisessa tulisi lähteä siitä, että talot kestävät vähintään sata vuotta ja vanhaa korjataan uuden rakentamisen sijaan.  Kaikki isoja asioita, joiden muuttaminen tarvitsee paljon lisää kaupunkiaktivismia.

Työpajan lopussa annettu tehtävä kaupunkitilan uuden käyttöohjeen ja -tarkoituksen kehittämiseksi tarjoaakin hyvän lähtökohdan aktivismin harjoittamiselle jokaisen omassa arjessa.

Valitse siis kaupunkitilasta paikka, keksi sille uusi käyttötarkoitus ja kirjoita käyttöohjeet. Jaa ne muille.

Käyttöohjeet Mannerheimintielle 

Käyttötarkoitus: hiljaisuuden väylä

Kävele rauhallisesti Mannerheimintietä pitkin.

Keskity kuuntelemaan liikenteen ääniä.

Voit välillä pysähtyä ja sulkea silmät.

Muuta liikenteen melu hiljaisuudeksi.

Jatka kävelyä niin pitkään kuin siltä tuntuu.

Saara Moisio Tiedottaja, TTK

Comment