Vuonna 2001 toteutettiin lukuisia, keskenään hyvin erilaisia produktioita. Niistä kävi hyvin ilmi ryhmän heterogeenisyys, esteettisten ja taidefilosofisten mieltymysten erilaisuus. Ryhmä etsi yhteistä toiminta-ajatusta, jonka puitteissa yksittäinen taiteilija voisi kokea toimivansa jonkin yhteisen edestä säilyttäen samalla oman taiteellisen identiteettinsä.