Vuosina 2012 ja 2013 Todellisuuden tutkimuskeskus toteutti kaksivuotisen tutkimussuunnitelman, jonka aiheena oli Utooppinen todellisuus. Tutkimussuunnitelma yhdisti utooppisen ajattelun elettyyn arkitodellisuuteen: se teki mahdottomista kuvitelmista totta lähestymällä todellisuutta teoksena ja ihmisiä tämän teoksen tekijöinä. Utooppisen todellisuuden kehyksessä arkielämä oli materiaalia, jonka pohjalta luotiin jatkuvasti uusia olemisen, kanssakäymisen ja yhteiskunnallisen toiminnan muotoja. Tutkimussuunnitelma toteutti Todellisuuden tutkimuskeskuksen pitkäaikaisia tavoitteita ja niiden esitystaiteelle esittämiä haasteita. Se uudisti paitsi esityksen ja todellisuuden myös tekijöiden ja yleisön välistä suhdetta vieden niitä yhä vuorovaikutteisempaan ja dialogisempaan suuntaan. Esitystaiteen sovelluskenttää laajennettiin usealla alueella: esitysten rinnalla kehitimme mm. esityksellisiä palveluita ja pedagogisia menetelmiä. Esitystaiteelle ja sen tekijöille luotiin yhä aktiivisempaa yhteiskunnallista roolia: taiteilijat nähtiin luovan ajattelun ja toiminnan erityisosaajina, joiden tehtävänä on siirtää kehittämiään välineitä yhteiskunnan muiden toimijoiden käyttöön sekä tarjota vaihtoehtoja olemassa olevien toimintamallien rinnalle.

[Category number='-1' method='excerpt' order='desc' id='228' orderby='date']In 2012-2013, RRC realized a two-year long artistic research program titled Utopian Reality. The aim of the program was to change people’s perception of everyday life and provide them with a sense of authorship and agency in relation to their own life as well as the society at large. In 2013, the program consisted of four different projects, each of which had its own perspective and take on the topic: Children Rule, Self Design, The Circle and Utopia Consultation.

[Category number='-1' method='excerpt' order='desc' id='228' orderby='date']