Tutkimussuunnitelman keskeisimpiä toiminta-ajatuksia ja periaatteita on vuorovaikutuksen, yhteistyön ja verkostoitumisen lisääminen sekä tekijöiden kesken että taiteilijoiden ja muiden alojen ammattilaisten välillä. Pyrimme linkittämään taidetta yhä vahvemmin osaksi ympäröivää yhteiskuntaa ja luomaan toimintakulttuureita ja -alustoja, joiden sisällä erilaiset toimijat, yksilöt ja instituutiot voivat kohdata ja oppia toisiltaan. Utopiaa rakennetaan yhteistyössä muiden ryhmien, yritysten ja julkisten toimijoiden kanssa siten, että kaikkien mukana olevien tahojen omaama tieto ja erityisosaaminen tulee hyödynnetyksi. Eri alojen asiantuntijoita käytetään esimerkiksi alustajina, konsultteina ja kriitikoina, minkä lisäksi osa heistä osallistuu tutkimusyksiköiden toimintaan tasavertaisina jäseninä. Yhteistyö kiteytyy seminaareissa, joihin kutsumme puhujia ja kommentoijia yhteiskunnan eri alueilta. Yhtä lailla tarjoamme myös omaa osaamistamme aktiivisesti yrityksien, instituutioiden, yhdistysten, järjestöjen ja yksittäisten ihmisten käyttöön. Kotimaan kentällä tapahtuvan yhteistyön lisäksi tavoitteenamme on kehittää pysyvämpiä kansainvälisen vaihdon malleja, jotka palvelevat sekä Utopia-suunnitelman tekijöitä että tulevia tutkimussuunnitelmia. Kansainvälisen yhteistyön takaamiseksi parannamme systemaattisesti tiedotusta kansainvälisten toimijoiden, kuten tuottajien, festivaalien järjestäjien ja eri ryhmien suuntaan.

Olemme sopineet yhteistyöstä seuraavien tahojen kanssa: Nykytaiteen museo Kiasma, Baltic Circle -festivaali, Performance Studies International, Senselab (Montreal), YKON, Dodo ry, Demos, Aalto-yliopisto, Teatterikorkeakoulu, Designmuseo, Arkkitehtuurimuseo, WDC, ADC, +Studio, Diakonissalaitos, Occupy Helsinki, Artsense, Future Art Base, Teatterikeskus ja Zodiak – Uuden tanssin keskus.We have agreed to work together with the following entities:

Museum of Contemporary Art The Baltic Circle Festival Performance Studies International Senselab (Montreal) YKON Dodo Demos Aalto University The Theatre Academy of Design Museum The Museum of Architecture WDC ADC + Studio Deaconess Institute Occupy London Artsense Future Art Base Theatre Centre and Zodiak - center for New Dance